"Ali dolazi čas - sada je! -

 kad će se istinski klanjaoci klanjati Ocu

 u duhu i istini

 jer takve upravo klanjatelje traži Otac."

                                                   Iv 4;23

 

 

 

"To je tako krivo shvaćeno da većina kršćana, kada je upitana, daje pogrešne i povremeno heretičke definicije Trojstva" James White, trinitaristički apologetik, Page 16, The Forgotten Trinity

 

Neprestano me čudi da je doktrina o Trojstvu tako prihvaćena od strane većine današnjih kršćana da je postala mjerilo po kojem će se mjeriti nečija vjera, iako ne postoji niti jedan vjernik koji je može razumjeti ili objasniti! Čini mi se ispravno postaviti pitanje, pošto ni Isus ni Pavao niti bilo koji biblijski pisac nisu naučavali takvu nauku, po čijem ovlaštenju su kršćanski teolozi nametali Trojstvo tokom ovih 16 stoljeća?

 

"Sve provjeravajte, dobro zadržite" 1.Sol 5;21

 

"Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga, Tko ostaje u nauku ima i Oca i Sina." 2.Iv 9

 

Jedna stvar je osobito zanimljiva i vrijedna razmatranja za ljude koji misle da je Trojstvo biblijska nauka. Zašto u NZ-u ne postoji nikakva reakcija Isusovih učenika kojom oni pokazuju da znaju da je njihov učitelj osobno svemogući Bog. Ne postoji nikakva reakcija, čuđenje, zaprepaštenje, nejasnoće oko tako nevjerojatne pojave. Ti ljudi su potpuno pasivni  s obzirom na činjenicu da s njima hoda, jede, pije, spava, svemogući, neobuhvatljivi, neshvatljivi, sveznajući Bog Jahve. Zatim, učenici uopće ne razmatraju veliki misterij o trojedinosti Boga i kako je moguće da je Isus 1/3 Boga a istovremeno puni Bog. Čovjek bi očekivao da cijeli Novi Zavjet bude prepun rasprava, objašnjenja, sastavljanja nove doktrine. Ali, ništa. Niti Isusovi suvremenici pokazuju da znaju išta o takvoj nauci niti se poslanice nastale poslije Isusove smrti trude pokazati, definirati, objasniti takav misterij. Potpuna zagonetka. Čini se, da ono što je danas temelj kršćanskih crkava, u biblijska vremena nije vrijedilo ničijeg spomena. Kao da su prvi sljedbenici imali posebna vanbiblijska otkrivenja kojima su bile objašnjavane misterije vezane uz trojedinog Boga. Izgleda da je učenicima bilo toliko jasno da je Isus Jahve, dio trojedinog Boga da nije bilo potrebno niti jednom rečenicom zabilježiti takvu veliku stvar u NZ-u. Jedan jedini citat bi izuzetno dobro došao današnjim trinitarijancima koji su od usvajanja apostolskih vjerovanja napisali tisuće knjiga na temu trojedinog Boga da bi jedini zaključak uvijek na kraju bio; to je misterij. Šta su prvi učenici znali što današnji kršćani ne znaju? Nauka koja i po trinitarističkom priznanju nije izričito prikazana u NZ-u zasigurno bi trebala biti neprestano objašnjavana, ilustrirana, tumačena ljudima koji su do tada vjerovali da je Bog samo jedna osoba. Nitko ne misli ozbiljno da su židovski učenici prihvatili da postoji Bog Sin, Bog Otac i Bog Duh Sveti i da zajedno ne čine tri Boga nego samo jednog, bez ikakve reakcije na takvu nevjerojatnu objavu? Zašto je izostala reakcija farizeja koji su se žestoko protivili Isusu? Zašto ne koriste Trojstvo kao temelj napada na prve kršćane da ih prikažu kao politeiste i bogohulne? Najbolje da su i farizeji znali da je Bog trojedin?! Odgovor je jednostavan. Niti su Isusovi učenici vjerovali u takvu nauku niti su njihovi protivnici to mogli iskoristiti protiv njih jer jednostavno takva nauka nije Isusovo učenje. Još jednu stvar je važno napomenuti. Nije li zanimljivo da nauka koja zahtijeva najveće moguće objašnjenje (šta je misterioznije od samog Boga?) nije spomenuta niti jednim retkom u NZ-u, dok su daleko jednostavnija i manje značajna crkvena pitanja iscrpno objašnjavana kako bi se izbjegle nejasnoće i lažne doktrine među prvim kršćanima? Izgleda da su se prvi kršćani spoticali oko svih beznačajnih stvari dok su najveću misteriju primili šutke, bez ikakvog nerazumijevanja? Da li je moguće vjerovati da su tadašnji izuzetno monoteistički židovi prešutno prešli preko takve nauke dok se današnji trinitarijanci i antitrinitarijanci toliko zapleću oko nje. Da li su antitrinitarijanci u to doba bili toliko tolerantniji da nisu uopće postavljali pitanja? Ili ih u to doba nije ni bilo? Čak ni među farizejima? Koliko je to vjerojatno? Zašto poslanice nikad ne ponavljaju Isusove riječi "Ja jesam" kao dokaz Isusovog božanstva? Zašto Isusov odgovor u evanđeljima nije jednoznačno preveden, nego varira od navodne potvrde božanstva pa do običnog odgovora? Zašto...

 

Zašto Trojstvo nije jasno i direktno otkrivenje od Boga? Ako je doktrina implicitno sadržana u Bibliji, postavlja se nekoliko pitanja;

 

Zašto bi centralna nauka kršćanstva bila samo implicitno prikazana u Bibliji?

 

Zašto bi se centralna nauka (nauke) stoljećima razvijale da bi poprimile današnji oblik i definicije?

 

Ako trinitarijanci tvrde da je vjera u trojedinog Boga temelj spasenja i prema njoj se određuje tko ide u raj i pakao, zašto se Bog nije potrudio i to jasno izrazio u Bibliji?

 

Zašto novozavjetni pisci ne objašnjavaju, prikazuju, ilustriraju...ovako nevjerojatno složenu doktrinu?

 

Zašto se farizeji ne koriste ovakvom doktrinom kako bi napadali stavove prvih kršćana?

 

Važnije je šta Isus misli o sebi nego interpretacija novozavjetnih pisaca o njemu.

 

Biblija kaže; Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen." (Rim 10;9)

 

Dok trinitarijanci kažu; Ako ne vjeruješ u Isusa Boga i Trojstvo nisi spašen!

 

Koliko su ljudi odvukli od vjere trinitarijanci sa takvim nepostojećim biblijskim uvjetom???!!!

 

Koliko ljudi nije prihvatilo Isusa zbog nerazumljive i nebiblijske nauke o trojedinom Bogu?

 

???

 

Da li riječ "misterija" kojom označavaju trojedinog Boga ima biblijsko uporište? I trojedini Bog se mora prihvatiti vjerom? I samo vjerom?

 

Ili ""misterija" označava ništa drugo nego tajnu za neupućene?

 

The following are all the passages in which the Creek word mysterion occurs in the New Testament: Matt. 13:11; Mark 4: 11; Luke 8: 10; Rom. 11:25; 16:25 1 Cor. 2:1, 7; 4:1;13:2; 14:2;15:51; Eph. 1:9; 3:3; 4, 9; 5:32; 6: 19; Col. 1:26, 27; 2:2; 4: 3; 2 Thes. 2:7; 1 Tim. 3:9, 16; Rev. 1:20; 10: 7; 17: 5, 7. Let the reader look up each of these references, and he will find in none of them the thought that Bible mysteries are unreasonable, ununderstand.able, unexplainable or self-contradictory things.

 

Poput;

 

Kol 1;26,27 "26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. 27 Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!

 

Da li "otajstvo/misterij" označava nešto nevjerojatno i neshvatljivo za vjerovati? Ili je riječ o tajni koja je sada otkrivena izabranima?

 

Kol 2;2 "da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista"

 

Misteriozno otkrivenje o trojedinom Bogu? U koje se ipak može "vinuti"? Iako je misterij?

 

Kol 4;3,4 "3 Molite ujedno i za nas: da nam Bog otvori vrata riječi te propovijedamo otajstvo Kristovo, za koje sam i okovan; 4 da ga očitujem propovijedajući kako treba."

 

Kako se može propovijedati "kako treba" ako je riječ o neshvatljivom i neobjašnjivom trojedinom Bogu?

 

Nije li naglasak na Isusu, Spasitelju i Pomazaniku, Sinu Božjemu, umjesto Isusu, dijelu neshvatljivog trojedinog Boga?

 

Ili je možda stvar u tome da "misterij" vjere uzdiže trinitarističku nauku više nego jasne činjenice o "običnom netrojedinom i jednostavnom Bogu"?

 

Zašto bi vjera morala biti "jednostavna"? I time manja vrijedna?

 

 

Tko je Isus?

 

Kako je moguće da Isus istovremeno bude 100% Bog i 100% čovjek? I napokon, istovremeno i Sin Božji?

 

Ako je Isus Bog onda ne može biti istovremeno Sin Božji!

 

Ako je Isus Sin Božji ne može istovremeno biti Bog!

 

Da li Jahve ima Sina?

 

Izr 30;4,9 "...Tko postavi krajeve zemaljske? Kako se zove i kako mu se zove Sin? Znaš li?...Tko je Jahve...ime Boga svojega."

 

1. Sol 1;9,10 "...kako se od idola obratiste k Bogu da bi ste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina Njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa..."

 

 

Glavna pretpostavka

Isus je 100% Bog i 100% čovjek

Sporedna  pretpostavka

Ali Bog, koji je vječan, ne može umrijeti

Zaključak   

Prema tome, samo je ljudski dio Isusa umro na križu

Ako su glavna i sporedna pretpostavka istinite , onda i zaključak mora biti istinit.  

Zašto je onda potrebno vjerovati da Isus mora biti Bog ako nije u potpunosti (100%-ni Isus, duhovni i tjelesni, ljudski i božanski) umro za otkup  čovječanstva?  Nije li takva smrt samo djelomična i prividna? Napokon, Isus kao 100%-ni Bog nije mogao umrijeti. Zašto je onda Bog morao osobno umrijeti na križu kada njemu to ionako nije moguće? Da li je Isusov božanski dio umro na križu sa njim i ako jest, kako je to moguće? Ako biti Bog ne podrazumijeva posjedovati atribute poput  besmrtnosti, svemoći, sveznanja, sveprisutnosti po čemu je Isus dok je bio na zemlji bio baš 100%-ni Bog. Da li je možda bio 50% ili 20% ili 75% Bog? Ako 100%-ni Bog  podrazumijeva sve karakteristike koje Bog posjeduje koji je smisao Isusa zvati takvim ako ih on u određenom vremenu nije posjedovao?  Ako božanski dio (koji ne može umrijeti) nije umro sa Isusom, gdje se nalazio u vrijeme njegove smrti?  Da li je to biblijski Isus, čovjek koji zna da će umrijeti, i Bog koji je svjestan da to ne može?                                                                                      

Tko je zapravo umro na križu?

  

Ako Isusov 100%-ni božanski dio ne može umrijeti, po čemu je onda uopće Bog umro za grijehe čovječanstva? Nije li to prijevara?

 

Trinitarijanci moraju dokazati da se Bog može odreći svoje besmrtnosti (makar i na trenutak) a dok to ne dokažu sve je samo obično nagađanje.

 

Ili je Isus besmrtan ili nije,

Ili je Isus sveznajući ili nije,

Ili je Isus svemogući ili nije,

Ili je Isus sveprisutan ili nije,

Ili Isus može biti kušan ili ne može,

Ili Isus može zgriješiti ili ne može...

 

Ne mogu obje alternative biti istinite! Napokon, radi se o Bogu! 

 

Slijedeće važno pitanje koje se nameće je; Da li je Isus čovjek vjere?

 

Ako je Isus inkarnacija Boga, u čemu je njegova vjera sadržana? Vjeruje u samog sebe? I time je primjer nama ostalima? Koji je uopće smisao takve vjere kada je znao da ionako neće umrijeti? Da smrt nije kraj. Jer ionako ne može zaista umrijeti jer je Bog. Još jedna prijevara?

 

Nije li veličina Isusove vjere upravo u tome što je mogao biti kušan kao čovjek jer je zaista bio podložan smrti, i njegovo uskrsnuće je ovisilo o nekome drugome a to je Bog?

 

Može li Isus kao Svemogući Bog uopće biti kušan?

 

Ako je Isus istovremeno Bog i čovjek, a znamo da Bog ne može biti kušan (Jak 1;13 "Neka nitko u napasti ne rekne: "Bog me napastuje." Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga."), dok je Isus kušan u svemu (Heb 4;15 "Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom."), 

 

da li to znači da je Isus ISTOVREMENO i podložan i nepodložan kušnji???

 

Da li biće koje ne može zgriješiti jer je Bog, uopće može biti kušano? A da ta kušnja ima ikakvog smisla? I da ta ista kušnja bude jednaka onoj koju svi prolazimo?

 

Da li je Isus dvostruka ličnost;

 

Besmrtni Bog koji ne može biti kušan i smrtni čovjek koji je tome podložan?

 

Gdje točno Isus sebe u Pismu opisuje na takav način?

 

Ako je Isus čovjek kao i mi, kako to da ne može zgriješiti? 

 

Heb 5;7-Isus se molio onome koji ga je mogao spasiti od smrti??? Zar božanski dio u zemaljskom Isusu može uopće umrijeti? "I bi uslišan zbog svoje predanosti!!!!!!!!!!!!!!! Bog je uslišan zato što je bio predan samom sebi???????????????????????????????????????

 

 

Zašto ne vjerujem da je Trojstvo biblijska nauka;

 

Ø      Sama riječ ili izraz ne postoji u Bibliji

Ø      Ne postoji biblijski opis i definicija, formula, prikaz niti objašnjenje trojedinog boga

Ø         Ne postoji nijedan citat  koji nedvosmisleno ukazuje na takvu nauku

Ø         Sami trinitarijanci nemaju jedinstveno gledište o viđenju trojedinog Boga (npr. katolici i protestanti o duhu svetome)

Ø         The word "persons" is NOT used a single time in the entire Bible to describe God or the Godhead. However, the word "Person" is used once in Hebrews 1:3 "Who being the brightness of his glory,    

         and the express image of his "PERSON," and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins,  sat down on the right hand of the Majesty on high:"

Ø         Ne postoji uvjet, zahtjev u Bibliji koji određuje vjeru u trojedinog Boga kao temelj vjere i spasenja

Ø      Biblija jasno razdvaja Boga (Jahvu) i Isusa (Mesiju) u SZ-u i NZ-u

Ø      Isus uči da se treba klanjati Ocu kao jedinom istinskom Bogu Iv 17;3  Iz 44;6  Lu 4;8

Ø         Biblija tvrdi da Jahve nije Bog nereda 1.Kor 14;33 dok je samo Trojstvo potpuno neshvatljivo, proturječno, neobjašnjeno i neprikazano u Bibliji

Ø         Trinitataristička definicija trojstva (Bog Duh Sveti + Bog Otac + Bog Sin) je nelogična i nebiblijska

Ø         100% Bog + 100% čovjek = ???

Ø         Isus je čovjek, Bog nije čovjek (Br 3;19, Ho 11;9)

Ø      Sama Biblija je dovoljna po sebi da objasni sve nauke (2.Tim 3;16) dok je Trojstvo definirano samo putem koncila, znači čisto ljudskom naukom i filozofijom

Ø      SZ i NZ se ne smiju suprotstavljati, Jahve je i dalje jedini Bog a Isus otkriveni Mesija

Ø      Bog ne može umrijeti, biti kušan, moliti drugoga, svemoćan je, sveznajući, sve što Isus nije

Ø      Isus izvršava tuđu volju

Ø      Duh sveti izlazi samo od Oca koji je pomazao Isusa

Ø      Isus ističe Očevo ime Mt 6;9 dok za sebe nikad ne koristi "vlastito" ime JHVH

Ø      Isus ima ograničeno znanje Mk 13;32

Ø      Isus postaje viši na nebu nakon svoje žrtve. Bog ne može biti još viši.

Ø      Čitanjem originala iz SZ-a u NZ-u nestaje svaka mogućnost takve nauke

Ø      Isus tj. Jehošua znači Jahve je spasenje. Isusovo ime nije zamjenilo Jahvino

Ø      Isus ističe da njega slavi židovski Bog Iv 8;54 a to može biti samo Jahve

Ø      Biblija daje ime Boga (JHVH), Sina (Isus) ali ne i duha.

Ø      JHVH je jedinstveno i osobno Božje ime, Isus je često ime, Krist nije ime

Ø      Za Sotonu, ljude, Isusa, upotrebljava se izraz bog ali ne i za duha

Ø      Prvi kršćani su imali samo Isusove riječi, evanđelja i poslanice dolaze kasnije. Gramatika ne igra ulogu u Isusovim riječima. Isus sebe nikad ne prikazuje Bogom.

Ø      Kršćani danas pokazuju kojeg boga obožavaju svojim postupcima

Ø      Lažna nauka i izmišljotina današnjeg kršćanstva da je vjera u trojedinog boga uvjet i temelj za spasenje dok je Biblija potpuno jasna po tom pitanju

Ø      Božje ime JHVH u SZ-u je istaknuto 6800 puta. Većina današnjih kršćana ga ne poznaje ili ga tretira kao titulu te ga zamjenjuje sa riječi Gospodin

Ø      Trojstvo treba tumačenje teologa, bez njihove pomoći nauka je potpuno promašena, uz njihovu pomoć nauka dobiva misteriozne oblike koje laik poistovjećuje sa Božjom neshvatljivošću

Ø      Svaki teolog, vjernik ima svoju viziju kako objašnjava Trojstvo i često suprotno drugom teologu

Ø      Ime Boga Sina (Isus) je izgleda važnije od imena Boga Oca i Boga Duha Svetoga koji su izgleda bezimeni unutar Trojstva pa čak i od imena cjelokupnog božanstva JHVH

Ø      Duh Sveti većinom pisan u srednjem rodu, bez imena, neodređen

Ø      Židovi vjerovali u jednog Boga, kao jednu osobu. NZ ne spominje niti jednu objavu/raspravu o trojedinom bogu

Ø      Otkrivenje halleluyah; JHVH u NZ

Ø      Otkrivenje ne spominje navodnog trećeg člana Trojstva Duha Svetog

Ø      100% Bog +100% Čovjek=100% Bogočovjek?

Ø      Isus je zvan Sin Božji nikad Bog Sin

Ø      Ne postoji izraz Bog Duh Sveti

Ø      Adam je čovjek, Isus je čovjek =otkup

Ø      Isus je učinjen Gospodinom i Mesijom...

Ø      1 Kor 15;28 Isus će se pokoriti Bogu da Bog bude sve u svemu

Ø      Isus je izabrani Sluga Jahvin koji je po njegovoj volji i na kojeg je Jahve stavio svoj duh Mt 12;18

Ø      Isus izvodi čuda jer Bog bijaše sa njim Dj.Ap.10;38

Ø      1 Kor 8;6 1 Bog = Otac i 1 Gospodin = Isus

Ø      Hula protiv Krista je oprostiva a protiv Duha ne

Ø      Isus i Bog imaju dvije volje

Ø      NZ stalno razgraničava Isusa i Boga

Ø      Isus je slika samog Boga, nečija slika ne može biti istovremeno i ta osoba Kol 1;15  2Kor 4;4

Ø      Isus je rastao u mudrosti kod Boga i ljudi Lu 2;52

Ø      Isus je pomazan božjim duhom Dj.Ap.10;38

Ø      Heb 4;15 Isus je kušan kao i ljudi ali nije griješio, Jak 1;13 Bog ne može biti kušan. Kako Isus može biti kušan poput ljudi ako nije isti kao i oni i nije sposoban griješiti. U čemu je svrha takve    

         kušnje. Nije li takva kušnja prevara ako nije moguća?

Ø      Dvojba u vrtu, Isus je ohrabren od anđela, kolebljiv, izuzetno moli. Da li je to prikaz vječnog Boga?

Ø      Bog ne može umrijeti, Rim 1;23, Isus je umro

Ø      Isus živi po Ocu Iv 6;57

Ø      Isus nije nepromjenjiv, rastao je i učio, bio u ljudskom tijelu, umro i oživio u drugom tijelu

Ø      Isus nije svemoguć, Sin ne može učiniti sam po sebi ništa Iv 5;19

Ø      Isus nije sveprisutan, naprimjer kad je Lazar umro Iv 11;15

Ø      Kako se kršćani mogu poistovjetiti sa Isusom ako je on 100% Bog

Ø      Svjedočanstvo dvojice je potrebno; Isusa i Boga Iv 8;17,18

Ø      Izrazi Otac i Sin podrazumijevaju nekakav odnos tko je stariji i tko je izvor kome

Ø      Isus je Veliki Svećenik. Uloga svećenika je da služi Bogu

Ø      Posrednik između Boga i ljudi ne može biti Bog jer je jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi a to je Isus 1Tim 2;5. Sin Božji nije niti jedna strana.

Ø      Otac je poslao Isusa da bude Spasitelj 1Iv 4;14

Ø      1Kor 11;3 Bog je glava Kristu

Ø      Isus odbija poistovjećivanje sa Bogom Mt 19;17

Ø      Iv 20;17 Isusov Otac je i naš Otac, Isusov Bog je i naš Bog. Ista osoba.

Ø      1 Tim 6;15,16  Isusa će u svoje vrijeme pokazati Bog (može i Bog Otac) koji jedini ima besmrtnost i koji je jedini Vladar. Mislim da to poprilično isključuje Isusa kao Boga

Ø      Samo je jedan Bog a to je Otac 1Kor 8;5,6

Ø      Isusu je dana moć Mt 28;18

Ø      Isus se negira kao izvor svojih moći nego to pripisuje Ocu koji prebiva u njemu i duhu božjem. Iv 14;10  Mt 12;28

Ø      Djela koja Isus izvodi su dokaz da je poslan od Oca Iv 5;36 Ako se Otac ne odnosi na Boga Jahvu koji je smisao takvih riječi Židovima?

Ø      Isus čini djela u ime svog Oca Iv 10;25

Ø      Isusova nauka nije njegova nego onog koji ga je poslao Iv 7;16,17

Ø      Otac je naučio Isusa zboriti Iv 8;28

Ø      Isus je dobio život od Oca 5;26

Ø      Isus je dobio ovlast da sudi Iv 5;27

Ø      Otac pokazuje Isusu Iv 5;20

Ø      Isus ne traži svoju nego Očevu slavu Iv 8;49,50

Ø      Isusovo slavljenje samog sebe ne vrijedi ništa Iv 8;54

Ø      Isusov Otac je židovski Bog Jahve!!! Iv 8;54

Ø      Svidjelo se Bogu nastaniti u Isusu puninu Kol 1;19

Ø      Od Boga i Oca je sve a po Isusu je sve 1Kor 8;6

Ø      Isus nije došao sam od sebe nego je poslan od Boga Iv 8;42

Ø      Tko će sjediti sa Isusom nije njegova odluka nego Očeva Mt 20;23

Ø      Isus ne vrši svoju volju Iv 6;38 Mt 26;39

Ø      Jer se Isus na križu molio Bogu Mt 27;64. Da li je moguće da 1/3 Boga misli da ga njegovo drugo ja tj. druga 1/3 Boga može ostaviti?

Ø      Isus isključivo daje slavu Ocu, nikad Duhu ili sebi.

Ø      Isus govori o Ocu kao cilju obožavanja Lu 11;2  Iv 4;23

Ø      Jer je Bog potvrdio Isusa znakovima i uskrsnuo ga Dj. Ap. 2;22-24

Ø      Isus je prvorođenac svakog stvorenja Kol 1;15

Ø      Isus je početak božjeg stvaranja Otk 3;14

Ø      Isus je malo manji od anđela Heb 2;9 Da li Bog na bilo koji način može biti niži od svojih stvorenja?

Ø      Isus mora biti sličan u svemu svojoj braći. Da li je Bogočovjek sličan ljudima? Heb 2;17

Ø      Isus sjedi zdesna Bogu Mk 16;19

Ø      Bog je nekad govorio po prorocima a sad po Isusu. Da li to znači da sada govori sam po sebi?

Ø      Isus je postavljen baštinikom svega od Boga, po Isusu su sazdani svijetovi. Heb 1;2

Ø      Bog je uzdignuo Isusa kao Začetnika i Spasitelja  Dj. Ap.5;31

Ø      Bog je učinio Isusa Gospodinom i Kristom (Mesijom) Dj.Ap. 2;36

Ø      Bog mu je dao ime iznad svakog imena Fil 2;9

Ø      Nitko nikada nije vidio Boga. Isus je viđen. Iv 1;18

Ø      Proročanstva u SZ govore o Isusu kao o osobi različitoj i inferiornoj Bogu

Ø      Na židovske optužbe da se pravi jednak Bogu Isus negira Iv 5;19,30  Iv 10;34-36

Ø      Ako su njegovi učenici mislili za njega da je besmrtni, vječni i svemogući Bog zašto su ga zanijekali, izdali, ostavili ga?

Ø      Nema dokaza da je Trojstvo idolopoklonstvo koje se pripisuje kršćanskim židovima kao da od njih potjeće, već je Trojstvo kamen spoticanja današnjih židova prema današnjim kršćanima.

Ø      Postoji 17 citata gdje je Otac istaknut kao jedan i jedini Bog dok za Sina ne postoji ni jedan.

Ø      Postoje stotine citata gdje je Otac zvan Bogom u punom smislu te riječi dok za Isusa ima svega par i tih par su u podređenom značenju i definirani su kontekstom.

Ø      Niti postoji citat gdje riječ Bog označava više od jedne osobe u božanstvu.

Ø      Biblija ne prikazuje Boga kao više osoba u jednom božanstvu

Ø      Podređenost Isusa prema Bogu je jednostavna biblijska istina dok je Trojstvo ovisno o par citata i misterija te je puno nejasnoća i poteškoća.

Ø      Isus traži vjeru u Boga i njega Iv 14;1

Ø      Kako Otac može na bilo koji način biti veći od Sina ako su oboje Svemogući? Ne pokazuje li takav odnos da Sin ipak nije Svemoguć?

Ø        Bog je vječan, Isus je rođen.

Ø        Isus je zvan „Sin Božji“ niz puta u NZ-u ali niti jednom „Bog Sin“.

Ø        Sin znači da je Otac stariji

Ø        Trinitarijanci tvrde da samo Bog može otkupiti čovječanstvo, ali to nije istina i to ne mogu dokazati; Rim; 5;14,  14 Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne   

        sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. 15 Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost   

        Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu... 17 Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva - po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u

        životu - po Jednome, Isusu Kristu. 18 Dakle, grijeh jednoga - svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga - svim ljudima na opravdanje, na život! 19 Doista, kao što su neposluhom jednoga   

        čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.”

Ø        Isus je posrednik između Boga i ljudi, kako je Bog samo jedan, Isus ne može biti Bog, ali može biti Sin Božji.

Ø        Isus se obraća Ocu kao svom Bogu prije i poslije uskrsenja (Mt 27;46 Iv 20;17 Otk 3;12).

Ø        Isus se nikad nije nazvao Bogom.

Ø        Isus smatra Oca većim od sebe (Iv 14;28). Kako je to moguće ako su sva tri člana trojstva jednaka? Because Christ says, “My father is greater than all,” John 10:29. Is not the father, then greater    

              than the son?

Ø        Sve Isusove titule su uvjetovane činjenicom da ih je zadobio od svog Oca i Boga, uključujući svu vlast (Mt 28;18), ime iznad svakog imena (Fil 2;9)...

Ø        Na kraju svega Isus će se podrediti Bogu 1.Kor 15;28

Ø        Isus se obraća Ocu kao „jedinom istinskom Bogu“ Iv 17;3

Ø        Jesus was “sanctified” by God. John 10:36 says: “Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, ‘You are blaspheming’ because I said ‘I am the son of God’”? (NASB).   

        Jesus was sanctified by God, but God does not need to be sanctified.

Ø        Isus sam od sebe ne može ništa učiniti (Iv 5;19).

Ø        Isus je Jahvin sluga (Dj. 4;30).

Ø        Djela koja je Isus činio pripisana su Bogu a ne njemu (Mt 9;8 Dj. 2;22 10;38).

Ø        Na iznimno puno mjesta jasno se razdvaja „Bog“ i „Isus“.

Ø        Hula na Isusa je oprostiva, protiv duha svetoga ne, (Lk 12;10). Ako je Isus Bog, kako je to moguće?

Ø        Kristova doktrina nije njegova (Iv 7;16).

Ø        Isus i Bog imaju dvije volje (Lk 22;42).

Ø        Isus je došao činiti volju Onoga koji ga je poslao (Iv 6;38 Mt 26;39).

Ø        Isusovo znanje je ograničeno (Lk 2;52 He 5;8 Mk13;32).

Ø        Isus je postao savršen kroz svoje patnje, He 2;10 „Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve - kako bi mnoge sinove priveo k slavi - po patnjama do savršenstva dovede    

        Početnika njihova spasenja.“ Bog je oduvijek savršen.

Ø        Isus je primio duh sveti prilikom krštenja. Koja je svrha pomazanja Boga Bogom?

Ø        Grčka riječ za duh je „pneuma“ i u neutralnom rodu, kao i njene zamjenice.

Ø        Duh sveti je ekvivalent sili Svemogućega.

Ø        Duh izlazi iz Boga. Nešto što izlazi iz Boga ne može biti istovremeno i Bog iz kojeg izlazi.

Ø        Kako duh može biti dan ljudima. Dan podrazumijeva autoritet nekoga iznad koji ga daje.

Ø        Isus je kušan u svemu kao i mi (Heb 4;15). Bog ne može biti iskreno kušan (Jak 1;13).

Ø        Isus je umro. Bog ne može umrijeti jer je besmrtan (Rim 1;23).

Ø        Ljudi su Isusova braća, a sinovi Božji.

Ø        Vjernici će činiti veća čuda od Isusa (Iv 14;12). Kako je to moguće ako je Isus Bog?

Ø        He was not unoriginated: Christ was begotten of God. “The Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in himself” (John 5:26).

Ø        He was not self-existent: “I live because of the Father” (John 6:57).

Ø        He was not immortal. Jesus died and God resurrected him (See # 44 above).

Ø        He was not unchanging. He grew and learned, and he died and rose in a new and different body.

Ø        He was not omniscient. There were things he did not know (Matt.24:36, Mark 13:32).

Ø        He was not all wise. Jesus “grew in wisdom” (Lk 2;52).

Ø        He was not all good. He said the only one good was God (See # 20 above).

Ø        He was not all-powerful. Whereas “nothing is impossible with God” (Luke 1:37), Christ said “the Son can do nothing by Himself” (John 5:19). “I can of mine own self do nothing,” John 5:30.

Ø        He was not omnipresent. After Lazarus died, Jesus told his disciples, “I am glad I was not there” (John 11:15).

Ø        Isus je pomazan božjim duhom (Dj.10 ;38). Bog ne treba biti pomazan.

Ø        Isus je Svećenik (Heb 3;1). Uloga svećenika je da služi Bogu.

Ø        Isus je negirao da je Bog (Mt 19;17).

Ø        Isus nije autor svoje nauke (Iv 7;16,17). Nauka pripada Bogu koji ga je poslao.

Ø        Otac naučava Isusa (Iv 8;28).

Ø        Isus ne traži svoju slavu, već slavi Oca (Iv 8;49,50).

Ø        Ako Isus slavi sam sebe, njegova slava nije ništa. Isus traži očevo poštovanje (Iv 8;54).

Ø        Isus živi po Ocu (Iv 6;57). Otac je dao život Isusu (Iv 5;26).

Ø        Isus se molio Bogu (Lk 6 ;12).

Ø        Slavu za počinjena čuda pridaje svome Ocu koji ga je uslišao (Iv 11;41,42).

Ø        Because he said, “My God, my God, why hast thou forsaken me?” Matt. 27:46 Can he who uttered this be the Supreme God?

Ø        Because he never paid his adoration to himself, the Son, nor to the Holy Ghost, as he should have done, had the Son and the Holy Ghost been God; but always to the Father.

Ø        Because he never instructed his disciples to worship himself or the Holy Ghost, but the Father, and the Father only. “When ye pray, say Our Father which art in heaven,” Luke 11:2. “In that day,  

         ye shall ask me nothing. Whatsoever ye ask of the Father in my name,” John 16:23. “The hour cometh and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth; for   

        the  Father seeketh such to worship him,” John 4:23.

Ø        Because it was not the practice of the Apostles to pay religious homage to Christ, but to God the Father through Christ. “I thank God through Jesus Christ,” Rom. 7:25. “To God only wise, be  

        glory through Christ,” Rom 16:27. “I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,” Eph. 3:14.

Ø        Because an Apostle speaks of Christ, only as the image of God. “Who is the image of the image of the invisible God,” Col. 1:15. 2 Cor. 4: 4. It would be absurd to call anyone his own image.

Ø        Because Christ is stated to be “the first-born of every creature,” Col. 1:15.

Ø        Because he is said to be “the beginning of the creation of God,” Rev. 3: 14.

Ø        Because he speaks of himself as one who had received commands from the Father. “The Father, who sent me, he gave me a commandment,” John 12:49.

Ø        Because he is represented as obeying the Father, and as having been “obedient unto death,” Phil. 2:8. “Even as the Father said unto me, so I speak,” John 12:50. “I have kept my Father’s  

        commandments,” John 15:10.

Ø        Because it is affirmed that Christ was exalted by God to be a Prince and a Saviour, Acts 5:31.

Ø        Because God made that same Jesus, who was crucified, both Lord and Christ, Acts 2: 36.

Ø        Because God gave him a name which is above every name, Phil. 2:9.

Ø        Because Christ was ordained of God to be the judge of the quick and the dead, Acts 10:42.

Ø        Because it is said, that, when he was received up into heaven, he “sat on the right hand of God,” Mark16:19.

Ø        Because St. Paul affirms, that Christ, even since his ascension, “liveth unto God,” and “liveth by the power of God,” Rom. 6:10. 2 Cor. 12:4.

Ø        Because it is affirmed of Christ, that “when all things shall be subdued under him then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all,” 1 Cor.  

        15:28.

Ø        Because the Apostle John asserts that “no man hath seen God at any time”; which is not true, if Christ were God, John 1:18.

Ø        Because, in the prophecies of the Old Testament that relate to Christ, he is spoken of as a being distinct from and inferior to God, Deut. 18:15, John 1:45.

Ø        Because of 1,300 passages in the New Testament wherein the word God is mentioned, not one necessarily implies the existence of more than one person in the Godhead, or that this one is any  

        other than the Father.

Ø        Because, in a word, the supremacy of the Father, and the inferiority of the Son, is the simple, unembarrassed, and current doctrine of the Bible; whereas, that of their equality or identity is    

        clothed in mystery, encumbered with difficulties, and dependent, at the best, upon few passages for support.

Ø        For the temptations of Christ to have been in any way real, there had to exist the possibility that he sin. If Christ is God, it is impossible that he could have sinned, for God is perfect by nature.  

       Jesus pointed this out in Mt 19:17, marking the distinction between himself and God (only ONE is good.. If Christ was God, and therefore couldn't sin, all his 'temptations' were faked, and his  

       identification with mankind a cruel sham! And for those affirming the 100%/100% idea, do you really see God locking Himself. into a nature that could potentially sin? Finally, James explicitly states   

       that God cannot be tempted by evil (1:13-15).

Samo manji dio!

 

Trinitaristička logika;

 

"Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima; od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati." 2.Tim 4;3,4

"Tri osobe Presvetog Trojstva, Bog Otac, Bog Sin, Bog Duh Sveti od kojih je svaka puni i stopostotni Bog ali zajedno ne čine tri Boga već jednoga, i od kojih je svaka svemoguća ali Bog Otac je nešto veći po položaju, od kojih je svaka besmrtna ali Bog Sin je umro i oživio, od kojih je svaka sveznajuća ali Bog Sin i Bog Duh Sveti ne znaju sve nego govore šta čuju..."

"Isus je svemogući Bog koji se odrekao privremeno svoje svemoći"

"Isus je svemogući Bog koji sve posjeduje ali kojemu je sve predano"

"Bog je poslao Sina..., gdje Bog nije jedini Bog Jahve, gdje Sin nije Sin Jahvin i Sin Božji u pravom smislu, već Bog osobno, ali nemamo dva Boga, već Boga koji je poslao Boga"

"Isus je Bogočovjek, istovremeno zna i ne zna sve, ali nije dvostruka ličnost"

"Posrednik između Boga i ljudi je Bog, jedna od dviju strana, a ne "samo" Sin Božji"

"Isus je Bog koji se nije izričito predstavio kao takav jer je došao kao skromni sluga, ali ga to ne spriječava da ističe da je sve njegovo, da samo on poznaje Boga, da će suditi svima, da je došao sa neba, da daje život vječni, da je bez grijeha...Jedino zbog skromnosti nije rekao ili nije smatrao važnim reći da je Bog osobno"

"Isus je svemogući Bog koji sve božanske atribute ima jer ih je dobio i čija svemoć je ograničena kroz cijelu Bibliju, bilo na nebu ili na zemlji"

"Isus uvijek ističe svoju podređenost prema Bogu i Ocu, i na nebu i na zemlji ali kršćane to ne zamara previše jer podređen ne znači podređen"

"Biblija nedvosmisleno naučava nauku o trojedinom Bogu, ali nigdje ne možeš naći niti takav izraz niti takvu objavu niti takav opis"

"Prvi kršćani (biblijski) su vjerovali u trojedinog Boga i takvu objavu su primili šutke, bez ikakvog pitanja, nevjerice, komentara, niti jedne riječi o takvom Bogu. Za razliku od današnjih kojima je to osnova vjere."

"Iako SZ govori o Bogu i Mesiji, i NZ govori istu priču o Bogu i Mesiji koji je Sin od tog Boga, tvrdite da ako Isus nije Bog, SZ i NZ su suprotstavljeni."

"Tvrdite da je Bog Isus u NZ-u ono što je Bog Jahve u SZ-u iako cijeli NZ govori priču o Bogu i Isusu kao dvije nezavisne i različite osobe, gdje je Bog prikazan u apsolutnom i nedodirljivom smislu i ista je osoba kao i Bog u SZ-u, a Isus izrazito podređen tom Bogu, ovisan u svojem djelovanju o tom Bogu, izrazito ograničen u odnosu na tog Boga i sve božanske atribute koje Isus posjeduje su dane od tog Boga i nisu Isusove izvorne karakteristike."

"Zahtjevate da je vjera u Isusa Boga temelj za spasenje iako to nije biblijska tvrdnja"

 

 

Šta uzdiže više Isusa?

 

1. Da je bio Bog u ljudskom tijelu-Bogočovjek, koji nije imao zaista slobodnu volju (Bog Sin ne može odbiti poslušati Boga Oca koji ga je poslao jer Bog ne može biti razdjeljen unutar sebe), koji nije mogao pogriješiti, Bog koji nije znao sve u određenim trenucima; koji za sve mora moliti, koji je uvijek činio volju Boga Oca i uvijek činio što je dobro; Bog Sin, koji je umro (Kako Bog može umrijeti?) za grijehe čovječanstva; Bog Sin sveprisutni koji je sišao sa neba obučen u ograničeno ljudsko tijelo.

 

Ili...

 

2. Isus koji je bio od krvi i mesa koji je imao slobodnu volju, koji je mogao pogriješiti, ali je izabrao da neće, Sin Božji koji je dao svoj život za svoju braću i sestre, čovjek koji je mogao ne poslušati Božji plan pripremljen za njega ali nije, koji  je volio ljude toliko puno da je izabrao da čini Božju volju i spasi ih, čovjek koji je zbog njegovih postignuća uzvišen pored desne strane Boga, učinjen Gospodinom neba i zemlje, dostojan svoga Oca i Boga.

 

 

Trinitarijanci vjeruju, da reći da je Isus stvoren znači isto što i zanijekati njegovo božanstvo. Ali zašto bi oni tako mislili? Da li trinitarijanci vjeruju da Bog nije u stanju stvoriti božanstveno biće?

 

 

Bog je nekada govorio kroz proroke a danas kroz svog Sina. Sin je odsjaj Božje slave, otisak samog Boga. Sjedi na desnoj strani Boga, sve održava svojom riječju. Početak je Božjeg stvaranja, jedinorođeni bog, glava Crkve, prvorođeni iz mrtvih, obožavan je od anđela voljom samog Boga, postavljen je baštinikom svega. Bog mu je darovao ime iznad svakog imena, svi će ga priznati kao Gospodina na slavu Boga Oca. Isus dolazi kao predstavnik u Božje ime, govori u ime samog Boga. Bog je rekao Mojsiju da će dignuti proroka poput njega u čija će usta staviti svoje riječi i koji će govoriti ljudima sve što mu bude zapovijedio. 5.Moj. 18;18. Zašto bi Isus morao biti Bog?

 

 

Isus je bio optužen od židova da je pijanica, proždrljivac, prevrtljivac, kršitelj Subote, lažni svjedok, hulitelj na Boga, poslanik Sotone, Samarijanac, opsjednut zloduhom što on naravno nije bio. Mt 9;34 11;19 12;24 26;65 Iv 8;13 8;48 9;16 19;12

 

Današnji trinitarijanci misle da je on Bog. Muslimani misle da je Isus samo jedan od poslanika. Da li je Isus sve navedeno zato što tako ljudi misle o njemu?

 

 

 

 

Kako je Isus prikazan u NZ-u?

 

1.     He was conceived in Mary by the overshadowing of the Spirit-Power of God;

2.     after the normal period he was born a babe;

3.     Increased in wisdom as he grew to manhood;

4.     Continually prayed to God;

5.     Offered supplication (humble entreaty) to God;

6.     Was heard and saved from death in that he feared and was obedient;

7.     Was tempted in all points like his brethren;

8.     Overcame;

9.     Learned obedience;

10.  Was saved from death by strong crying and tears;

11.  Received the Revelation of the future from God;

12.  Did not know things God knew;

13.  Was promised the throne of David by God;

14.  Had no right to say who should sit at his right hand;

15.  Was sent by God;

16.  Was taught by God;

17.  Was shown things by God;

18.  Recognized his subjection to the commands to worship and serve God;

19.  Is several times clearly DISTINGUISHED FROM the ONE TRUE AND ONLY GOD.

20.  He is repeatedly described as a man;

21.  Was raised from the dead by God;

22.  Was glorified by God in answer to prayer;

23.  Was given power and authority by God;

24.  Was anointed by God with the Holy Spirit;

25.  Said God was greater than he;

26.  Said he of himself could do nothing;

27.  Said the doctrine, words and works were NOT HIS but God's;

28.  When addressed as "good" he distinguished between himself as a man of mortal flesh and God Who  

       alone is wholly good;

29.  He was appointed by God as heir of all things;

30.  He prayed to God that the cup might pass but he relinquished his own will and submitted to God's; He 

       was a prophet raised up by God from among his brethren;

31.  God is to judge the world by him;

32.  God is spoken of as the Head of Christ;

33.  He cried, My God, why hast Thou forsaken me;

34.  He was given commandments by God;

35.  He was made perfect through suffering;

36.  And he is finally to be subject to God and relinquish all power and authority back to Him that God may

       be all in all. This is the scriptural picture of Jesus.

 

 

 

Razlika između Isusa i Boga

 

Malachi 3:6 For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed. 

  God Cannot Die    Jesus Died
   
  1 Timothy 6:16
Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.Deuteronomy 32:39 See now that I, even I, am he, and there is no god with me: I kill, and I make alive; I wound, and I heal: neither is there any that can deliver out of my hand. 40 For I lift up my hand to heaven, and say, I live for ever.

Psalms 90:2 Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world,
even from everlasting to everlasting, thou art God.

Psalms 102:27 But thou art the same, and
thy years shall have no end.
   Luke 23:46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus,
he gave up the ghost. God knows everything    There were things that God knew that Jesus didn't
  (Jesus did not have the same intellect as God)
Isaiah 42:8 I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.
9
Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare: before they spring forth I tell you of them.

Isaiah 46:9 Remember the former things of old: for I am God, and there is none else; I am God, and there is none like me, 10
Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure:

Isaiah 48:3
I have declared the former things from the beginning; and they went forth out of my mouth, and I shewed them; I did them suddenly, and they came to pass.
  Mark 13:32
But of that day and that hour knoweth no man, no, not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. 33 Take ye heed, watch and pray: for ye know not when the time is.
 
 God can't be in the presence of evil    Jesus was tempted of the devil in the wilderness
   
Psalms 5:4 For thou art not a God that hath pleasure in wickedness:
neither shall evil dwell with thee.

Habakkuk 1:13
Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity: wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he?

  Matthew 4:1 Then was Jesus led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. 2 And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred. 3
And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. 4 But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
 
 God can't be tempted by evil    Jesus was tempted like we are
   
James 1:13 Let no man say when he is tempted, I am tempted of God:
for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:   Hebrews 4:14 Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. 15 For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.
 
 God cannot be seen    Christ was obviously seen by those around him
   
Exodous 33:20 And he said,
Thou canst not see my face: for there shall no man see me, and live.

John 1:18
No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.

John 5:37 And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me.
Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.

1 Timothy 6:16 Who only hath immortality,
dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.

1 John 4:12
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.    
 
 God does not dwell on the earth, and he is not a man    Christ dwelled in Nazareth, and was a man
   
Number 23:19
God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good?

1 Kings 8:27
But will God indeed dwell on the earth? behold, the heaven and heaven of heavens cannot contain thee; how much less this house that I have builded?

Job 9:32
For he is not a man, as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment.
  Matthew 2:22 But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee: 23
And he came and dwelt in a city called Nazareth: that it might be fulfilled which was spoken by the prophets, He shall be called a Nazarene.

 

 

 

If I AM standing in front of the building where I work, and a fellow employee unknowingly asked me, "Is this your building, do you own this building?" Then I reply, "This building is NOT MY OWN, but it belongs to the ONE WHO EMPLOYS ME." This would clarify to the person asking that I AM NOT THE OWNER, I AM just one of the workers.

ANOTHER SCENARIO:

If  I AM at a gathering of people in a friend's house, and a fellow guest unknowningly asked me, "Is this your house?" I would reply, "This is not my house, but it is the house of  the ONE WHO INVITED ME." This would clarify to the fellow guest that I AM NOT THE OWNER of the house.

Did Yahshua make such statements as to His status, the words, the will, the power, and the knowledge He used?

STATUS

Then Yahshua said to him, "Why call Me righteous? There is only One Who is the standard of perfection, and [that is] Yahweh." (Yahchanan Mark [Mark] 10:18)

But I do not seek My own esteem (glory); there is One Who seeks it and He judges. (Yahchanan [John] 8:50)

WORDS

Yahshua answered them and said, "My teaching is not Mine, but His Who sent Me." (Yahchanan [John] 7:16)

"He who does not love Me does not keep My sayings. Now, the word which you hear is not Mine, but the Father's Who sent Me." (Yahchanan [John] 14:24)

"For I have not spoken on My own authority, but the Father Who sent Me gave me the commandments - what I should say and what I should speak." (Yahchanan [John] 12:49)

WILL

Yahshua said to them, "My food is to do the will of Him Who sent Me, and to acomplish His work." (Yahchanan [John] 4:34)

"Because I have come down out of Yahweh, not to do My own will, but the will of Him Who sent Me." (Yahchanan [John] 6:38)

Yahshua knelt down in communication (prayer) to Father Yahweh in Heaven saying, "Father, if You are willing, remove this cup from Me. Nevertheless, not My will, but Yours be done. (Luke 22:42)

POWER

"I CAN OF MY OWN SELF DO NOTHING: as I hear, I judge. And My judgement is just; because I do not seek My own will, but the will of the Father Who has sent Me." (Yahchanan [John] 5:30)

Yahshua said to them, "If Yahweh were your Father, you would love Me; for I am come forth out of Yahweh, and am here. And I am not come of Myself, but He has sent Me. (Yahchanan [John] 8:42)

KNOWLEDGE

But of that time and hour no one knows, not even the messengers in heaven, NOR THE SON, but ONLY FATHER YAHWEH . (Mark 13:32 & Mattithyah [Matthew] 24:36)

So Yahshua answered them, "My teaching is not mine, but His Who sent Me." (Yahchanan [John] 7:16)

CONCLUSION:

Some Christians (not all), claim that Yahshua ("Jesus") IMPLIED the He was Father Yahweh. From the above verses, we see that Yahshua denied being Father Yahweh. This now leaves the Christian that proclaim that Father Yahweh and His Son Yahshua are 'one AND THE SAME BEING', to provide ONE SINGLE VERSE in their so called "Holy Bible" where Yahshua says, 'I am Yahweh'. There is no such verse! We see from the many quotes above, that the HOUSE or BUILDING did not belong to Father Yahweh's Son Yahshua, but to Father Yahweh Who sent His Son Yahshua.

 

IME BOŽJE JAHVE U NOVOM ZAVJETU

 

-Citati iz Starog Zavjeta koji se nalaze u Novom Zavjetu iliti kako bi izgledao Novi Zavjet u Isusovo doba

 

MATEJ

3;3=Iz 40;3 "put Jahvin"

4;10=Pon.Zak. 6;13,16 "Jahvi se klanjaj"

21;42=Psalam 118;23 "Jahvino djelo"

22;37=Pon.Zak. 6;5 "Ljubi Jahvu"

22;44=Psalam 110;1 "Jahve Gospodinu"

21;9=Psalam 118;26 " u ime Jahvino"

27;10=Zah 11;13 "Jahve reče"

27;43=Psalam 22;9 "uzdao u Jahvu"

 

MARKO

1;3=Iz 40;3 "put Jahvin"

10;27=Post 18;14 "Jahvi sve moguće"

11;9=Psalam 118;26 "u ime Jahvino"

12;11=Psalam 118;23 "Jahvino djelo"

12;29,30=Pon.Zak. 6;4,5 "Jahve je jedan" "ljubi Jahvu"

12;36=Psalam 110;1 "Jahve Gospodinu"

 

LUKA

1;37=Post 18;14 "Jahvi sve moguće"

1;46,47=1.Sam. 2;1 Psalam 35;9 "veliča Jahvu" "klikće u Jahvi"

1;68=Psalam 41;14 "blagoslovljen Jahve"

2;23=Lev.Zak. 12;7 "Jahvi posveti"

3;4=Iz 40;3 "put Jahvin"

4;8=Pon.Zak.6;13,16 "Jahvi se klanjaj"

4;18=Iz 61;1 "duh Jahvin"

4;19=Iz 61;2 "godinu Jahvinu"

10;27=Pon.Zak. 6;5 "ljubi Jahvu"

13;35=Psalam 118;23 "u ime Jahvino"

19;38=Psalam 118;23 "u ime Jahvino"

20;42=Psalam 110;1 "Jahve Gospodinu"

 

IVAN

1;23=Iz 40;3 "put Jahvin"

12;13=Psalam 118;26 "u ime Jahvino"

12;38=Iz 53;1 "ruka Jahvina"

 

DJELA APOSTOLSKA

2;21=Joel 3;5 "ime Jahvino"

2;25=Psalam 16;8 "Jahve svagda"

2;34=Psalam 110;1 "Jahve Gospodinu"

3;22=Pon.Zak. 18;15,18 "Jahve, Bog vaš"

4;26=Psalam 2;1,2 "Jahve i Pomazanika"

7;33=Izl 3;4 "Jahve reče"

7;37=Pon.Zak. 18;15 "Jahve, Bog vaš"

7;49=Iz 66;1 "govori Jahve"

10;38=Iz 61;1 "Jahve pomaza"

13;10=Hošea 14;10 "putovi Jahvini"

15;17=Amos 9;12 "riječ Jahve"

 

RIMLJANIMA

2;24=Iz 52;5 "Jahvino ime"

4;3=Post 15;6 "Abraham Jahvi"

4;8=Psalam 32;2 "Jahve ne ubraja"

9;28=Iz 10;23 "Jahve će poharat"

9;29=Iz 1;9 "Jahve nad vojskama"

10;13=Joel 3;5 "ime Jahvino"

10;16=Iz 53;1 "ruka Jahvina"

11;1=Psalam 94;14 "Jahve odbaciti"

11;8=Pon.Zak. 29;3 "Jahve razuma"

11;34=Iz 40;13,14 "misao Jahvinu"

14;11=Iz 45;23 49;18 "riječ Jahvina"

15;11=Psalam 117;1 "hvalite Jahvu"

 

1.KORINĆANIMA

1;31=Jer 9;22,23 "u Jahvi"

2;9=Iz 64;3 Jer 3;16 "Jahve pripravi"

2;16=Iz 40;13,14 "misao Jahvinu"

3;20=Psalam 94;11 "Jahve poznaje"

10;26=Psalam 24;1 "Jahvina zemlja"

 

2.KORINĆANIMA

6;17=Iz 52;11 "Jahve"

8;21=Izr 3;4,5 "Jahvom"

10;17=Jer 9;22,23 "hvalit Jahvom"

 

GALAĆANIMA

3;6=Post 15;6 "povjerova Jahvi"

 

2.SOLUNJANIMA

1;8=Psalam 79;6 "ime Jahvino"

1;9=Iz 2;10,19,21 "lica Jahvinog"

 

HEBREJIMA

2;12=Psalam 22;23 "Jahvino ime"

2;13=Iz 8;17,18 "Jahve dade"

2;19=Br 16;5 "poznaje Jahve"

6;13=Post 22;16 "Jahve"

8;8=Jer 31;31 "riječ Jahvina"

8;11=Jer 31;34 "spoznajte Jahvu"

10;16=Jer 31;33,34 "Jahve govori"

10;30=Pon.Zak.32;36 "Jahve sudi"

11;4=Post 4;4 "Jahve pogleda"

12;5,6=Izr 3;11,12 "stega Jahvina" "Jahve ljubi"

12;29=Pon.Zak. 4;24 "Jahve oganj"

13;6=Pon.Zak. 31;6 "Jahve pomoćnik" Ps 118;6

 

JAKOVLJEVA

2;23=Post 15;6 "povjerova Abraham Jahvi"

5;4=Iz 5;9 "Jahve nad vojskom"

5;11=Psalam 103;8 "milostiv je Jahve"

 

1.PETROVA

1;25=Iz 40;7,8 "riječ Jahvina"

3;12=Psalam 34;16,17 "oči Jahvine, lice Jahvino"

 

OTKRIVENJE

4;8=Iz 6;2,3 "svet Jahve" Izl 3;14

7;17=Iz 25;8 "Jahve će otrti suzu"

11;18=Psalam 115;13 "Jahvino ime"

14;10=Psalam 75;9 "Jahvina čaša"  Iz 51;17

18;8=Jer 50;31,32 "Jahve Sudac"

22;5=Iz 60;19 "Jahve svjetlost"

22;18=Pon.Zak. 4;2 "Jahve"

22;19=Post 3;22 2;9 "Jahve"

 

Kad se usporedi Stari i Novi Zavjet potpuno je jasno tko je Isus a tko Bog Jahve. Nauka o Trojstvu u Bibliji nema mjesta!

 

 

Da li je Jahve samo titula poput Gospodina i da li će njegovo ime biti zamjenjeno Isusovim?

 

Iz 12;4-"Hvalite Jahvu po narodima"

Ez 38;17,23-"narodi poznati Jahvu"

Mal 3;16-"misle o imenu Jahvinom"

1.Dn 16;8,35-"sveto ime Jahvino"

2.Moj. 3;15-"ime dovijeka"

1.Tim 6;1-"ime Božje i nauk"

Dj. Ap.15;14-"imenu svojem"

Rim 9;17-"ime moje razglasi"

Ps 83;18 2.Moj 6;2,3 Iz 42;8 Izr 18;10

Jer 23;27-Bog ne želi da se zaboravi njegovo ime!

Iz 66;5-"braća mrze radi Jahvinog imena"

Ps 99;3,6-"slaviti ime"

Ps 135;13-"Vječno ime"

Ps 148;13-"ime Jahvino"

2.Sam. 6;2-"prizivlju ime"

2.Sam. 7;26-"veliča ime dovijeka"

Iz 25;1-"slaviću tvoje ime"

Iz 52;5-"Hula na ime"

Iz 63;12-"Vječno ime"..........................................................

Knjiga Sirahova-Ime Sirahova sina je Isus (Ješua ili Jehošua). Isus je često židovsko ime. JHVH to zasigurno nije!!!

Izlazak 3;15-Jahvino ime je dovijeka! Tako će ga zvati od koljena do koljena! I to su riječi samog Jahve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Izl 20;7 Amos 6;10-Židovi prestali koristiti Božje ime iz praznovjerja i straha od osvete!

Isus ukazuje na božje ime; Iv 17;6,26  5;43  12;12,13,28  10;25  Ps 22;22  Mt 6;9  Lu 11;2  Ma 12;29,30

Iz 6;1-3 Jahve reče Mojsiju: "Naskoro ćeš vidjeti kako ću ja s faraonom! Pod jakom rukom pustit će ih da odu; pod jakom rukom sam će ih iz svoje zemlje istjerati." 2 Još reče Bog Mojsiju: "Ja sam Jahve. 3 Abrahamu, Izaku i Jakovu objavljivao sam se kao El Šadaj. Ali njima se nisam očitovao pod svojim imenom - Jahve.

 

 

Jahve učinio Isusa;

 

Gospodinom i Kristom Dj.Ap. 2;36 

Pastirom (Silom Jahvinom) Mihej 5;3

Spasiteljem Dj.Ap. 5;31 1.Iv 4;14

Spasiteljem i svjetlošću narodima Iz 49;6  1.Iv 4;14

Božjim Glasnogovornikom  Pon.Zak. 18;18

Pomazanikom i silom, ozdraviteljem 1.Sam. 2;10  Dj.Ap. 10;38  Iz 42;1

Kraljem Jer 23;5  Lu 22;29

Vječnim kraljom Dan 7;13,14

Malo manjim od boga Ps 8;6

Vlasnikom svega Ps 8;7

Štovateljem Jahvinog Imena Ps 22;23-26

Sucem Ps 72;1,4  Dj.Ap. 10;42  17;31 Iv 5;27

Svećenikom Ps 110,4

Vidjelom narodima Iz 42;6

Nadom Mt 12;18-21

Opraštateljem grijeha Dj.Ap. 10;43

Puninom božjom i Mirotvorcem Kol 1;19,20

Prorokom Pon.Zak. 18;18  Dj.Ap. 3;22

Ozdraviteljem Dj.Ap. 10;38

Uzvišenim Fil 2;9  Heb 1;4

Stvoriteljem Heb 1;2

Baštinikom svega Heb 1;2

Glasnogovornikom Heb 1;1,2

Dao je Isusu život  Iv 5;26

Izabranikom  1.Pe 2;4

Poslanikom 1.Iv 4;9


Gospodinom i Kristom Dj.Ap. 2;36
"...Isusa kojeg vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom".

Spasiteljem Dj.Ap. 5;31 1.Iv 4;14
"Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari izraela i oproštenjem grijeha"
"...Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta".

Svjetlošću narodima Iz 49;6
"...Premalo je da mi budeš Sluga...nego ću te postaviti za svjetlost narodima da spas moj do nakraj zemlje doneseš".

Božjim glasnogovornikom Pon.Zak. 18;18
"Podignut ću im proroka između njhove braće kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovjedim".

Pomazanikom i silom, Ozdraviteljem 1.Sam. 2;10 Dj.Ap. 10;38 Iz 42;1
"kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je,
jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljujući sve kojima bijaše ovladao đavao".
"Jahve sudi međama zemlje, daje silu svojemu kralju, uzdiže snagu pomazanika svojega".
"Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje.
Na njega sam svoga duha izlio, da donosi pravo narodima".

Kraljem Jer 23;5 Lu 22;29
"Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac".
"...podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar"...

Vječnim kraljem Dan 7;13,14
"...dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome, i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti".
Naravno, njegova vladavina je ograničena u odnosu na Boga; 1.Kor 15;20-28 (Ps 8;6,7)
"...kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto...doista on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje... A kad veli; "sve je podloženo", jasno-sve osim Onoga koji mu je sve podložio. I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.

Vlasnikom svega Ps 8;7
"Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži":

Isus je štovatelj Imena Jahvinog Ps 22;23-26
"A sada, braći ću svojoj naviještat ime tvoje..."

Sucem Ps 72;1,4 Dj.Ap. 10;42 17;31 Iv 5;27
"...Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!"
"jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih".
"Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu".
"...i ovlasti ga da sudi..."

Svećenikom Ps 110,4
"Zakleo se Jahve i neće se pokajati; Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu!"

Vidjelom i Nadom narodima Iz 42;6 Mt 12;18-21
"...oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima".

Opraštateljem grijeha Dj.Ap. 10;43
"...tko god u njega vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha".

Puninom božjom i Mirotvorcem Kol 1;19,20
"Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu...i po njemu...izmiriti sa sobom sve...".

Prorokom Pon.Zak. 18;18 Dj.Ap. 3;22
"Mojsije tako reče; Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš".

Uzvišenim Fil 2;9 Heb 1;4
"Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom..."

Stvoriteljem i Baštinikom svega, Glasnogovornikom Heb 1;2
"...Bog...progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; njega po kome sazda svjetove":

Dao je Isusu život Iv 5;26
"...tako je i Sinu dao da ima život u sebi".

Izabranikom 1. Pe 2;4
"...ali je u očima Božjim izabran..."

Poslanikom 1. Iv 4;9
"...Bog Sina svog jedinorođenog posla u svijet da živimo po njemu".

Kao što je očito, Isus nije zamjenio Jahvu već izvršava Njegovu volju i nosi Njegove ovlasti.

 

 

Da li je Isus Jahve iz Starog Zavjeta?

 

Ps 2;7 "Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: "Ti si sin moj, danas te rodih."

 

Heb 1;1-5 "1Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; 2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. 3 On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; 4 postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. 5 Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin."

 

 

Ps 110;1-5 " Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! 2 Žezlo tvoje moći protegnut će Jahve sa Siona: vladaj posred svojih neprijatelja! 3 Spreman je tvoj narod u svetim odorama za dan tvog junaštva: kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici." 4 Zakleo se Jahve i neće se pokajati: "Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu!" 5 Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega."

 

 

Ps 110;4,5 "4 Zakleo se Jahve i neće se pokajati: "Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu!" 5 Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega."

 

Ps 2;2 "Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rotÄe protiv Jahve i Pomazanika njegova"

 

Dj 4;26 "ustaju kraljevi zemaljski, Knezovi se rote protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova.

 

 

Ps 45;7,8 "Prijestolje je tvoje, Bože, u vijeke vjekova, i pravedno žezlo - žezlo je tvog kraljevstva! 8 Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova."

  

 

Iz 42;1-9 "2Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima. 2 On ne viče, on ne diže glasa, niti se čuti može po ulicama. 3 On ne lomi napuknutu trsku niti gasi stijenj što tinja. Vjerno on donosi pravdu, 4 ne sustaje i ne malakše dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom. Drugi dio 5 Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj i dah bićima što njome hode. 6 Ja, Jahve, u pravdi te pozvah, čvrsto te za ruku uzeh; oblikovah te i postavih te za Savez narodu i svjetlost pucima, 7 da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnje iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami. 8 Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima. 9 Što prije prorekoh, evo, zbi se, i nove događaje ja naviještam, i prije negoli se pokažu, vama ih objavljujem.

 

 

Iz 49;5,6 "Proslavih se u očima Jahvinim, Bog moj bijaše mi snaga. 6 I reče mi: "Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš."

 

 

Iz 53   "Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?" 2 Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. 3 Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. 4 A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. 5 Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. 6 Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. 8 Silom ga se i sudom riješiše; tko se brine za njegovu sudbinu? Da, iz zemlje živih ukloniše njega, za grijehe naroda njegova nasmrt ga izbiše. 11 Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. 12o ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sam se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.

 

 

Pon.Zak. 18;15,17-19 "Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jhave, Bog tvoj: njega slušajte!...Nato mi reče Jahve: Pravo su ti rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovijedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom."

 

Dj. 3;22-26  "Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče. Svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda." I svi Proroci koji su - od Samuela dalje - govorili, također su navijestili ove dane. "Vi ste sinovi proroka i Saveza koji sklopi Bog s ocima vašim govoreći Abrahamu: Potomstvom će se tvojim blagoslivljati sva plemena zemlje. A najprije podiže Bog Slugu svoga i posla ga blagoslivljati vas da se svatko obrati od opačina svojih."

 

Iv 12;49 "Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim."

 

 

2.Sam 7;12-16 "I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevtvo. On će sagradit dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac a on će meni biti sin...Ali svoje naklonosti neću odvratiti od njega...Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati tasvagda."

 

Ps 8;6 "Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni."

 

Ps 8;7 "Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži"

 

Heb 2;5-9 "

 

Ps 16;8-11 "8 Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti. Stog mi se raduje srce i klče duša, i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 11 Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

Ps 22;2 "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga." - Psalam Davidov

 

Mk 15;34

 

Mt 27;46

 

Ps 22;9 ""U Jahvu se on uzda, neka ga sad izbavi, neka ga spasi ako mu omilje!"

 

Ps 31;15 "A ja se, Jahve, u tebe uzdam; govorim: Ti si Bog moj!"

 

Mt 27;43

 

Ps 40;5-9 "5 Blago čovjeku koji se u Jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari. 7 Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio: paljenice ni okajnice ne tražiš. 8 Tada rekoh: "Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene: 9 Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim."

 

Heb 10;5-10

Ps 69;10 "Jer me izjela revnost za Dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me."

 

Ps 22;3 " 

 

Heb 2;11,12

 

Ps 89;21,27-30-Jahva pomaza Davida koji ga zove Oče moj i Bože moj. Usporedi Davidovog potomka Isusa.

 

91;1,23,9,11,12- Jahve će čuvati Isusa! Lu 4;10,11,12

 

Ps 118;26 "Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu! Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!"

 

Ps 119;55,56 "Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon. Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe."

 

 

Pitanje koje sam postavio na kršćanskom forumu;

 

"Dokaži biblijski (postajem dosadan što stalno ponavljam, ali šta mogu?), da ova osoba nije jedini istinski Bog Jahve;

Otk 1;1 „Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade
Bog…” da ne znači isto što i „Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Jahve…”

Otk 1;4 „...Milost vam i mir od
Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim i od Isusa Krista…” da Onaj koji jest...nije Jahve osobno.

Otk 1;6 „...te nas učini kraljevstvom, svećenicima
Bogu i Ocu svojemu…"

Otk 1;8 „Ja sam Alfa i Omega, govori
Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.“ Da nije riječ o Jahvi.

Otk 3;2 „Doista, ne nađoh da su ti djela pred
Bogom mojim savršena.“ Da Isusov Bog nije Jahve.

Otk 3;12 "Pobjednika ću postaviti stupom u hramu
Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo."

Otk 4;9-11 „I kad god bića dadu slavu i čast pohvalnicu
Onomu koji sjedi na prijestolju, Živomu u vijeke vjekova, 10 dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu - Živomu u vijeke vjekova. I stavljaju svoje vijence pred prijestolje govoreći: 11stojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!"

Otk 5;13 “I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru - sve na njima i u njima govori: "
Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!"

Otk 7;10 “Viču iz glasa: "Spasenje
Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!"

Otk 11;15 "Uspostavljeno je nad svijetom kraljevstvo
Gospodara našega i Pomazanika njegova i kraljevat će u vijeke vjekova!"

Otk 12;10 „I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo
Boga našega i vlast Pomazanika njegova!...“

Otk 14;4 „...Otkupljeni su od ljudi kao prvine
Bogu i Jaganjcu;...“

Otk 15;3,4 "Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjčevu: "Velika su i čudesna djela tvoja,
Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! 4 Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet!Zanimljivo da Mojsije i Isus pjevaju istu pjesmu.

Otk 19;4 "Nato starješine, njih dvadesetčetvorica, i ona četiri bića padoše ničice i pokloniše se
Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreći: "Amen! Aleluja!"

Otk 20;6 "Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici
Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina."

Otk 21;5-7 "Tada
Onaj što sjedi na prijestolju reče: "Evo, sve činim novo!" I doda: "Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite." 6 I još mi reče: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7 To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.

Otk 21;22 "Hrama u gradu ne vidjeh. Ta
Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac!"

Otk 22;1 "I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja
Božjeg i Jaganjčeva."

Otk 22;3 "I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će
Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati...""

 

 

Bog je nevidljiv i Isusov je Otac

 

1. Tim 1;17 „A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.“

1. 6;15,16 „Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.“

1. Iv 4;12 „Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.“

1. Kol 1;15 „On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.“

Iv 1;18 „Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.“

Iv 6;46 „Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca.“

 

Iv 5;37 "Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli"

 

 

 

Isus je Pomazanik (pomazan božjim duhom)

 

Iz 61;1 "11Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima;"

 

Ps 2;2 "Ustaju kraljevi zemaljski, knezovi se rote protiv Jahve i Pomazanika njegova"

 

Ps 45;8 "Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova."

 

Dj. 3;18 "Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti."

 

Dj. 3;20 "pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa."

 

Dj. 4;26 "kraljevi zemaljski, Knezovi se rotÄe protiv Gospodina i protiv Pomazanika njegova."

 

Dj. 4;27 "rote se, uistinu, u ovome gradu na svetog Slugu tvoga Isusa, kog pomaza, rote se Herod i Poncije Pilat zajedno s narodima i pucima izraelskim"

 

Lk 2;26 "Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega."

 

Lk 4;17,18 "Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: 18 Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene"

 

Lk 9;20 "A on im reče: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Petar prihvati i reče: "Krist - Pomazanik Božji!"

 

Dj. 10;38 "kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao."

 

Heb 1;9 "ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova." Ps 45;7

 

1.Iv 2;27 "A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu."

 

Iv 1;41 "On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik"."

 

 

Krist-prezime, titula, ili nešto treće?

 

Pomazanik = Mesija (hebrejski) = Krist (grčki)

 

NZ upotrebljava izraz "cristoV" na stotine puta, ali ta riječ uglavnom se ne prevodi (osim u nekoliko slučajeva) već ostaje neprevedena u transliteriranom obliku. Zašto?

 

Iv 1;41 "On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik"."

 

Zašto NZ naziva Isusa nepravilnim oblikom "Krist" umjesto ispravno prevedeno "Pomazanik"?

 

Da li odgovor leži u tome što se prevođenjem riječi "cristoV" kao "Krist" dobija nekakav oblik Isusovog prezimena pri čemu je skriveno pravo značenje te riječi?

 

Kada Isusa zovemo "Krist", svima nam taj oblik zvuči kao prezime a ne titula. No, šta se dešava kada Isusa zovemo "Isus, Pomazanik" umjesto, "Isus Krist"? Sada "Krist" ne označava više Isusovo "prezime" već definira Isusa značenjem te riječi.

 

Zašto je važno značenje te riječi? Zato što definira Isusovu ulogu u odnosu prema Bogu. "Pomazanik" definira Isusovu funkciju i poslanje koja je nepobitno vezana uz onoga koji ga je učinio takvim. A to je Jahve, Bog SZ-a.

 

"Pomazanje" je termin koji je Bog upotrebljavao i koristio u odnosu na svoje svećenike, kraljeve... Kako Isus mora biti Bog iz SZ-a, trinitaristički prevodioci moraju napraviti razliku između termina "Pomazanik" kada se radi o Isusu i kada se radi o Jahvinim pomazanicima. "Krist" zvuči kao jedna od titula koje samo Bog na zemlji može nositi, zar ne"

 

Jer, doslovno, Isus je "Pomazanik", ne, jer je to božanska titula, već je to njegov odnos prema Bogu koji ga je pomazao.

 

2. Kor 1;21 "A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza"

 

1.Iv 2;27 "A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu."

 

Iz 45;1 "Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome"

 

Sakrivanjem pravog značenja te riječi, sakriva se pravi odnos Isusa "Pomazanika" prema Jahvi, Bogu koji ga je "Pomazao", izabrao i poslao.

 

Dj. 2;36 "Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom."

 

 

Demoni ne smatraju Isusa Bogom

 

Mt 8;28-31   "I kada dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem. 29 I gle, povikaše: "Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?" 30 A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. 31 Zlodusi ga zaklinjahu..."

 

Mk 1;23-26  "23 A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: 24 "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!" 25 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" 26 Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega."

 

Mk 3;11,12 "11 A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!" 12 A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju."

 

Mk 5; 1-9 " 1Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2 Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3 Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4 jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5 Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem. 6 Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7 a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!" 8 Jer Isus mu bijaše rekao: "Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!" 9 Isus ga nato upita: "Kako ti je ime?" Kaže mu: "Legija mi je ime! Ima nas mnogo!"

 

Lk 4;33-35 "A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: 34 "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji." 35 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa."

 

Lk 4;41 "A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: "Ti si Sin Božji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist."

 

Lk 8;28,29 "Kad opazi Isusa, zastenja, pade ničice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muči me!" 29 Jer bijaše zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz toga čovjeka..."

 

 

Svjedočanstva drugih da je Isus Mesija i Sin Božji, ali ne i Bog osobno

 

Dj. 9;20 "te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji."

 

Dj. 9;22 "Savao pak, sve silniji, zbunjivaše Židove koji prebivahu u Damasku dokazujući: "Ovo je Krist!"

 

1.Iv 2;22 “"Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. A vi - što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu."

 

1.Iv 4;15 "Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu."

 

1. Iv 5;1 “Tko god vjeruje: „Isus je Krist“, od Boga je rođen.“                       

 

1.Iv 5;5 "Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?!

 

1. Iv 5;9-13 "Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga: Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga. I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu Njegovu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni."

 

2.Kor 1;19 "jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi - ja i Silvan i Timotej - vama navijestismo nije bio "Da!" i "Ne!" nego u njemu bijaše "Da!"."

 

Iv 1;34 "I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."

 

Iv 1;49 "Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!""

 

Iv 11;4 "Čuvši to, Isus reče: "Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.""

 

Iv 11;27 "Odgovori mu: "Da, Gospodine! Ja vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, Onaj koji dolazi na svijet!""

 

Iv 20;31 "ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu."

 

Lk 1;35 "Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji."

 

Lk 4;3 "A đavao mu reče: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom."

 

Lk 4;9 "Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje!"

 

Lk 4;34,35 "Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji." 35 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

 

Lk 4;41 "A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: "Ti si Sin Božji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist."

 

Lk 8;28 “Kad opazi Isusa, zastenja, pade ničice preda nj i u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Molim te, ne muči me!”

 

Lk 22;70 "Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!""

 

Mk 1;24,25 „24 "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!" 25 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!”

 

Mk 3;11 "A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: "Ti si Sin Božji!""

 

Mk 15;39 "A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče: "Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!""

 

Mt 4;3 "Tada mu pristupi napasnik i reče: "Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom.""

 

Mt 4;6 "i reče mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.""

 

Mk 5;7 „ a onda u sav glas povika: "Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!”

 

Mt 8;29 „I gle, povikaše: "Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas? »

 

Mt 14;33 "A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji!""

 

Mt 26;63 "Isus je šutio. Reče mu veliki svećenik: "Zaklinjem te Bogom živim: Kaži nam jesi li ti Krist, Sin Božji?""

 

Mt 27;40 ""Ti koji razvaljuješ Hram i za tri ga dana sagradiš, spasi sam sebe! Ako si Sin Božji, siđi s križa!""

 

Mt 27;54 "A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj."

 

Otk 2;18 "I anđelu Crkve u Tijatiri napiši: "Ovo govori Sin Božji, Onaj u koga su oči kao plamen ognjeni, a noge mu nalik na mjed uglađenu"

 

Mt 16;16 "Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga."

 

 Rim 10;9 "Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen."

 

 

Bog djeluje kroz Isusa i ljude

 

Dj.2;22 ""Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama"

 

Dj. 15;12 "Nato sve mnoštvo umuknu. Slušali su Barnabu i Pavla koji pripovjedahu kolika je znamenja i čudesa Bog po njima učinio među poganima."

 

Mt 9;6-8 " Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" Tada reče uzetomu: "Ustani, uzmi nosiljku i pođi kući!" 7 I on usta te ode kući. 8 Kad mnoštvo to vidje, zaprepasti se i poda slavu Bogu koji takvu vlast dade ljudima."

 

Mt 15;31 "Gledajući kako su nijemi progovorili, kljasti ozdravili, hromi prohodali, slijepi progledali, divilo se mnoštvo i slavilo Boga Izraelova."

 

Mk 2;10-10-12 "Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" I reče uzetomu: 11 "Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!" 12 I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima. Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: "Takvo što nikad još ne vidjesmo!"

 

Lk 5; 24-26 "Ali da znate: Vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!" I reče uzetomu: "Tebi zapovijedam: ustani, uzmi nosiljku i idi kući!" 25 I on odmah usta pred njima, uze na čemu ležaše i ode kući slaveći Boga. 26 A sve obuze zanos te su slavili Boga i puni straha govorili: "Danas vidjesmo nešto neviđeno!"

 

Lk 13;13 "I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga."

 

Lk 17;16-19 "Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. 17 Nato Isus primijeti: "Zar se ne očistiše desetorica? 18 A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?" 19 A njemu reče: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!"

 

LK 18;43 " odmah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu."

 

Iv 13;31,32 "Pošto Juda iziđe, reče Isus: "Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! 32 Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti!"

 

Iv 11;31 "Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: "Oče, hvala ti što si me uslišao. 42 Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao."

 

Iv 3;2 "On dođe Isusu obnoć i reče mu: "Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime."

 

 

Bog Abrahamov Jahve je i Isusov Otac

 

Iz 63;16 "jer Otac si naš! Abraham nas ne poznaje i ne spominje nas se Izrael; Jahve, ti si naš Otac, Otkupitelj naš - ime ti je oduvijek."

 

Izl 3;6 "Ja sam - nastavi- Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev..."

 

Izl 3;15 "Dalje je Bog Mojsiju rekao; kažo Izraelcima ovako; Jahve, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama..."

 

Rim 15;6 "te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista."

 

2. Kor 1;2,3 "Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!"

 

Ef 1;3 "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu."

 

1. Pe 1;3 "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu"

 

Dj.3;13 "Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga."

 

Dj. 5;30 "Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo."

 

Dj 7;31,32 "Opazivši to, zadivi se Mojsije viđenju. Dok je prilazio da bolje promotri, eto glasa Gospodnjega: Ja sam Bog Otaca tvojih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Sav preplašen, Mojsije se ne usudi pogledati."

 

Iv 6;27 "Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac - Bog - opečati."

 

Iv 8;41,42 "Vi činite djela oca svojega." Rekoše mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac - Bog." 42 Reče im Isus: "Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla."

 

Iv 8;54 "Odgovori Isus: "Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi - Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog"

 

Dj. 2;32-36 "Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci. 33 Desnicom dakle Božjom uzvišen, primio je od Oca Obećanje, Duha Svetoga, i izlio ga kako i sami gledate i slušate. 35 ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim! 36 Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom."

 

Mt 22;29-32"Odgovori im Isus: "U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje. 30 Ta u uskrsnuću niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebu. 31 A što se tiče uskrsnuća mrtvih, zar niste čitali što vam reče Bog: 32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!"

 

Mk 12;24-27"Reče im Isus: "Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? 25 Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. 26 A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? 27 Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate."

 

Heb 1,1,2 "Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; 2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove."

 

 

Isus ima Boga

 

Mih 5;1-4 "...silom Jahvinom, veličanstvom imena Boga svojega..."

 

Mt 27;46 "O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To će reći: "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

 

Ps 22;2 "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Daleko si od ridanja moga."

 

Ps 45;8 "Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Jahve, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova."

 

Heb 1;9 "ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje, stoga Bog, Bog tvoj, tebe pomaza uljem radosti kao nikog od tvojih drugova."

 

Iv 20;17 "Kaže joj Isus: "Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu."

 

Rim 15;6 "te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista."

 

2.Kor 1;3 "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe!"

 

2.Kor 11;31 "Bog i Otac Gospodina Isusa, blagoslovljen u vijeke, zna da ne lažem."

 

Ef 1;3 "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu."

 

Ef 1;17 "Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati"

 

1.Pe 1;3 "Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu"

 

Otk 1;6 "te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!"

 

Otk 3;2 "Budan budi i utvrdi ostatak koji tek što ne umre. Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena."

 

Otk 3;12 ""Pobjednika ću postaviti stupom u hramu Boga moga i odande on više neće izići i napisat ću na njemu ime Boga svoga i ime grada Boga svoga, novog Jeruzalema koji siđe s neba od Boga mojega, i ime moje novo."

 

  

Isusova nauka nije njegova već Jahvina

 

Ps 119 4 Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju. 5 O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila! 6 Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje. 8 Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada!10 Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih. 11 U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim. 12 Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima. 17 Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.  19 Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati! 22 Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise. 24 Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici. 26 Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči. 30 Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje. 31 Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti! 32 Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce.  35 Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam. 42 Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju. 43 Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje. 44 Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka. 45 Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem. 47 U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim. 48 Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam. 51 Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam. 56 Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe. 115 Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga. 129 Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. 168 Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom.

 

Iv 5;31-36 "31 "Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. 32 Drugi svjedoči za mene i znam: istinito je svjedočanstvo kojim on svjedoči za mene. 33 Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu. 34 Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite. 35 On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za čas naslađivati njegovom svjetlosti. 36 Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene - da me poslao Otac."

 

Iv 8;13-18  "13 Farizeji mu nato rekoše: "Ti svjedočiš sam za sebe: svjedočanstvo tvoje nije istinito!" 14 Odgovori im Isus: "Ako ja i svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo je moje istinito jer znam odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate ni odakle dolazim ni kamo idem. 15 Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga; 16 no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac. 17 Ta i u vašem zakonu piše da je svjedočanstvo dvojice istinito. 18 Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me posla, Otac."

 

Iz 50;4-6 "Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici. 5 Gospod Jahve uši mi otvori: ne protivih se niti uzmicah. 6 Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja."

 

Pon.Zak. 18;15,17-19 "Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte!...Nato mi reče Jahve: Pravo su ti rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovijedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom."

 

Iv 4;34 "Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo."

 

Iv 7;16-18 "Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla. 17 Ako tko hoće vršiti volju njegovu, prepoznat će da li je taj nauk od Boga ili ja sam od sebe govorim. 18 Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti."

 

Iv 8;26,27 ""Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu." 27 Ne shvatiše da im govori o Ocu."

 

Iv 8;28 "Isus im nato reče: "Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac."

 

Iv 8;40 "A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio!"

 

Iv 12;49 "Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim."

 

Iv 14;10 "Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja."

 

Iv 14;24 "Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla."

 

Iv 15;15 "Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga."

 

Iv 17;7,8 " Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao 8 jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao."

 

Iv 17;17 "Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina."

 

Iv 10;25 "Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga - ona svjedoče za mene."

 

Iv 15;15 "Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga."

 

Heb 1;1,2 "Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; 2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove."

 

Otk 1;1 "Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo."

 

 

Isus nije sveznajući Bog

 

Mt 24;36 ""A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac."

 

Mk 13;32 ""A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

 

Iv 8;38 "Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svog oca."

 

Otk 1;1 "Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo."

 

 

2 volje, 2 osobnosti, Isus i Bog

 

Mk 14;36 "Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!""

 

Lk 22;42 ""Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"

 

Iv 6;38-40 "jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. 39 A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. 40 Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan."

 

Iv 5;30 "Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

 

Iv 8;29 "Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo."

 

 

Isus nije svemočan

 

Iv 5;19 "Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini."

 

Iv 5;30 "Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

 

Iv 11;41 "Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: "Oče, hvala ti što si me uslišao. 42 Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao."

 

Mk 10;40 "ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati - to je onih kojima je pripravljeno."

 

Ef 1;22 "Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi"

 

Iv 10;18 "Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga."

 

Iv 11;41 "Odvališe dakle kamen. A Isus podiže oči i reče: "Oče, hvala ti što si me uslišao."

 

 

Molitva, Isus se moli Bogu

 

Lk 22;32 "Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću."

 

Lk 22;41-44   "41 I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio: 42 "Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!" 43 A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio. 44 I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju. 45 Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti

 

Mk 14;32-39  "32 I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima: "Sjednite ovdje dok se ne pomolim." 33 I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba 34 pa im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!" 35 Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. 36 Govoraše: "Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!" 37 I dođe, nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti? 38 Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo." 39 Opet ode i pomoli se istim riječima."

 

 

Isusova svevlast dana je od Boga

 

Jer 23;5 "Evo dolaze dani - riječ je Jahvina - podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo i pravicu u zemlji."

 

Mt 11;27 "Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti."

 

Iv 3;35 "Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu."

 

Iv 17;1,2 "17To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: "Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe 2 i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao."

 

Heb 1;2 "konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove."

 

Ps 2;6-9 "6 "TÓa ja kralja svog postavih nad Sionom, svojom svetom gorom." 7 Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: "Ti si sin moj, danas te rodih. 8 Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, i u posjed krajeve zemaljske. 9 Vladat ćeš njima palicom gvozdenÄom i razbit ih kao sud lončarski."

 

Heb 1;5 "Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin."

 

Ps 110;1 "Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama!"

 

Dan 7;13,14 "Gledah u noćnim viđenjima i gle na oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome, i dovedu ga k njemu. njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti."

 

Iv 3;35 "Otac ljubi Sina i sve je predao u ruku njegovu."

Iv 5;22 "Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu"

Iv 5;26,27 "Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji."

Iv 5;30 Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

Iv 6;37,38 "Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla."

Iv 6;39 "A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan."

Iv 6;40 "Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan."

Iv 8;15,16 "Vi sudite po tijelu; ja ne sudim nikoga; no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac."

Iv 8;50 "No ja ne tražim svoje slave; ima tko traži i sudi."

Iv 12;44-50 "A Isus povika: "Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Ja - Svjetlost - dođoh na svijet da nijedan koji u mene vjeruje u tami ne ostane. I sluša li tko moje riječi, a ne čuva ih, ja ga ne sudim. Ja nisam došao suditi svijetu, nego svijet spasiti. Tko mene odbacuje i riječi mojih ne prima, ima svoga suca: riječ koju sam zborio - ona će mu suditi u posljednji dan. Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim. I znam: zapovijed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac."

Dj. 10;42 "...Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!"

Dj. 17;31 "jer ustanovi dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih"

 

 

Slava istinski pripada samo Isusovom Bogu i Ocu

 

Iv 7;18 "Tko sam od sebe govori, svoju slavu traži, a tko traži slavu onoga koji ga posla, taj je istinit i nema u njemu nepravednosti."

 

Iv 8;50 "No ja ne tražim svoje slave; ima tko traži i sudi."

 

Iv 8;54 "Odgovori Isus: "Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi - Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog"

 

Iv 17;5 "A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo."

 

Iv 17;24 "Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta."

 

Mk 8;38 "tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju - njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima."

 

Rim 6;4 "Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života."

 

Lk 9;26 ""Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela."

 

Mk 8;38 "sta, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju - njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima."

 

 

Bog uskrsnuo Isusa

 

Rim 4;24 "nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega"

 

Rim 6;4 "Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života."

 

Gal 1;1 "1Pavao, apostol - ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih"

 

Ef 1;17-20 "Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima"

 

Ef 2;4,5 "Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, 5 nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! "

 

Kol 2;12 "s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih."

 

1. Pe 1;21 "koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu."

 

Dj 2;32 "Toga Isusa uskrisi Bog! Svi smo mi tomu svjedoci."

 

Dj. 5;30 "Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo."

 

Dj 10;40 "Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje"

 

Dj. 13;33-37  "Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih. 34 Da ga pak uskrisi od mrtvih te se on više nikad neće vratiti u trulež, rekao je ovime: Dat ću vama svetinje Davidove, pouzdane. 35 Zato i na drugome mjestu kaže: Nećeš dati da Svetac tvoj ugleda truleži. 36 David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, 37 a Onaj koga Bog uskrisi ne vidje truleži."

 

Dj 17;30,31 ""I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate 31 jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih."

 

Dj 2;24 "Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada."

 

Dj. 4;8-10 "Onda Petar pun Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine! 9 Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? 10 Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

 

 

Isus je stvoren na Božju sliku

 

Post 1;26 "I reče Bog: Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci-svoj zemlji-i svim gmizavcima što puze po zemlji!"

 

Post 1;27 "Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žemsko stvori ga."

 

Kol 1;15 "On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja."

 

2. Kor 4;4 "u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja."

 

Heb 1;1-3 "1Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; 2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. 3 On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama"

 

 

Bog šalje Isusa i ljude

 

Pon.Zak. 18;15,17-19 "Proroka, kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jhave, Bog tvoj: njega slušajte!...Nato mi reče Jahve: Pravo su ti rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta, da im kaže sve što mu zapovijedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom."

 

Izl 3;12-15 "...I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao...Na to Mojsije reče Bogu.Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama...Jahve...poslao me k vama..."

 

Lk 1;19 "Anđeo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku."

 

Iv 1;6 "Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan."

 

Iv 3;17 "Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu."

 

Iv 3;34 "Uistinu, onaj koga Bog posla Božje riječi govori jer Bog Duha ne daje na mjeru."

 

Iv 4;34 "Kaže im Isus: "Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo."

 

Iv 5;24 ""Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život."

 

Iv 5;30 "Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

 

Iv 5;36,37 "Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja činim, svjedoče za mene - da me poslao Otac. 37 Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli"

 

Iv 5;43 "Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti."

gospodnje

Iv 6;38 "jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla.A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan."

 

Iv 7;16 "Nato im Isus odvrati: "Moj nauk nije moj, nego onoga koji me posla."

 

Iv 7;28,29 "Nato Isus, koji je učio u Hramu, povika: "Da! Poznajete me i znate odakle sam! A ipak ja nisam došao sam od sebe: postoji jedan istiniti koji me posla. Njega vi ne znate. 29 Ja ga znadem jer sam od njega i on me poslao."

 

Iv 7;33 "Tada Isus reče: "Još sam malo vremena s vama i odlazim onomu koji me posla."

 

Iv 8;16 "no ako i sudim, sud je moj istinit jer nisam sam, nego - ja i onaj koji me posla, Otac."

 

Iv 8;18 "Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i onaj koji me posla, Otac.""

 

Iv 8;26 ""Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je, i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu.""

 

Iv 8;29 "Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo."

 

Iv 8;42 "Reče im Isus: "Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla."

 

Iv 9;4 ""Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi."

 

Iv 11;42 "Ja sam znao da me svagda uslišavaš; no rekoh to zbog nazočnog mnoštva: da vjeruju da si me ti poslao."

 

Iv 12;44,45 "A Isus povika: "Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; 45 i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla."

 

Iv 12;49 "Jer nisam ja zborio sam od sebe, nego onaj koji me posla - Otac - on mi dade zapovijed što da kažem, što da zborim."

 

Iv 13;20 "Zaista, zaista, kažem vam: Tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji je mene poslao."

 

Iv 14;24 "Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla."

 

Iv 15;21 "A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla."

 

Iv 16;5 "A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: kamo ideš?"

 

Iv 17;3 "A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista."

 

Iv 17;7,8 "7 Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao 8 jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao."

 

Iv 17;18 "Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet."

 

Iv 17;21 "da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao."

 

Iv 17;23 "ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio."

 

Iv 17;25 "Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao."

 

Iv 20;17 "Kaže joj Isus: "Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.""

 

Iv 20;21 "Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."

 

Mt 10;40 ""Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao."

 

Mk 9;37 ""Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla."

 

Lk 4;18 "Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene"

 

Lk 9;48 "i reče im: "Tko god primi ovo dijete u moje ime, mene prima. A tko mene prima, prima onoga koji me je poslao. Doista, tko je najmanji među vama svima, taj je velik!"

 

Lk 10;16 "Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla."

 

Mt 21;9 "Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"

 

Mt 23;39 "Doista, kažem vam, odsada me nećete vidjeti dok ne reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

 

Mk 11;9,10 "9 I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! 10 Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!"

 

Lk 13;35 "A kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe čas te reknete: "Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!"

 

 

Isus Zdesna bogu

 

Mt 22;44 "Reče Gospodin Gospodinu mojemu; Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim."

 

Mt 26;64 "Reče mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim."

 

Kol 3;1 "Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!"

 

Rim 8;34 "Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas!"

 

Novozavjetni pisci su dobro znali razliku između Jahve i podređenog Adoni-a Isusa, što pokazuje i koliko puta je citiran i primjenjen Psalam 110:1 u NZ-u.

Isus ga direktno citira i ukazuje na njega; Mt 22;44, Mk 12;36 14;62, Lk 20;42,43, Lk 22;69
1. Pe 3;22 “i, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.”
Dj. 7;55 “Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu”
Dj. 7;56” pa reče: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu."
Ef 1;20 “koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima”
Heb 1;3 “On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama;”
Heb 1;13 “Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!”
Heb 8;1 “A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima”
Heb 10;12 “A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu”
Heb 12;2 “Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.”
Kol 3;1 “Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!”
Lk 22;69 “No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje."”
Mk 16;19 “I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.”
Mt 26;64 “Reče mu Isus: "Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim."“
Rim 8;34 „Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas!“
1. Kor 15;25, Otk 3;21, Mt 22;41, Mk 12;35, Lk 20;41 ......

 

 

Isus je sluga Božji

 

Mt 12;17,18 "da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: 18 evo Sluge mojega, koga sebi izabrah: mog ljubimca, miljenika duše moje! Stavit ću Duha svoga na njega: naviještat će pravo narodima;"

 

Dj. 4;30 "Pruži ruku svoju da bude ozdravljenja, znamenja i čudesa po imenu svetoga Sluge tvoga Isusa."

 

Iz 42;1 "Evo Sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio da donosi pravo narodima."

 

Iz 53;11 "Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti."

 

Iv 13;16 "Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla."

 

Iz 50;10 "Tko god se od vas Jahve boji, nek posluša glas Sluge njegova!..."

 

Iz 52;13 "Gle, uspjet će Sluga moj, podignut će se, uzvisit i proslaviti!""

 

Iv 13;31,32 "Pošto Juda iziđe, reče Isus: "Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! 32 Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti!"

 

Iz 53;1-6 "Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?" 2 Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje sasušene. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. 3 Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. 4 A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. 5 Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. 6 Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju."

 

 

Isusov život ovisi o Bogu

 

Iv 5;26 "Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi"

 

Iv 6;57 "Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni."

 

Lk 23;46 "I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu."

 

Ps 31;6 "U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni."

 

 

Otac veći od Sina

 

Iv 14;28 "Čuli ste, rekoh vam: Odlazim i vraćam se k vama. Kad bi ste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene."

 

Iv 10;29 "Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve."

 

Iv 13;16 "Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga (Isus) veći od gospodara (Jahve) niti poslanik (Isus) od onoga koji ga posla (Jahve)."

 

 

Jedan Bog, i to nije Isus

 

1.Tim 2;5 "Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus"

 

1.Kor 8;6,7 "nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu. 7 Ali nemaju svi toga znanja."

 

Iv 17;3 "A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista."

 

1. Tim 5;21-Zaklinjem te pred Bogom, i Kristom Isusom i izabranim anđelima...!

 

1. Tim 6;13-Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom...!

 

 

Isus je došao u tuđe ime

 

5;43 „Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.“

 

Iv 10;25 "Isus im odgovori: "Rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga - ona svjedoče za mene."

Mt 21;9 "Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"

 

 

Svetost

 

Mk 1;24 "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"

 

vs

 

Izl 22;30 "Budite narod meni posvećen!..."

 

Izl 31;13 "Reci Izraelcima...da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem."

 

Pn.zk.7;6 "Ta ti si narod posvećen Jahvi..."

 

Ez 9;2 "...sveti rod pomiješao se sa narodima zemlje..."

 

Iv 17;17-19 "17 Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. 18 Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. 19 I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.

 

Lk 1;70 "kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka"

 

Lk 9;26 ""Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela."

 

Mk 8;38 "sta, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju - njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima."

 

Mt 27;52 "grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše"

 

Dj.10;22 "Oni odgovore: "Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela naputak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi."

 

 

Čuda

 

Elisha and Elijah fed a hundred people with twenty barley loaves and a few ears of corn (2 Kings 4:44).  Elisha told Naaman, who was a leper, to wash in the river Jordan (2 Kings 5:14) and he was healed.  Elisha caused a blind man to see in (2 Kings 6:17,20).  Elijah and Elisha raised the dead in (1 Kings 17:22, and 2 Kings 4:34).  Even Elisha's dead bones restored a dead body in (2 Kings 13:21).  

 

+ NZ čuda...

 

 

Bog je čovjek?

 

1-  "God IS not man, that he should lie, or a son of man, that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it?" Numbers 23:19

2-  "And also the Glory of Israel will not lie or have regret, for he IS not a man, that he should have regret." 1 Samuel 15:29

3-  "I will not execute my burning anger; I will not again destroy Ephraim; for I am God and not a man, the Holy One in your midst, and I will not come in wrath." Hosea 11:9

 

 

Malo SZ-a;

 

IZAIJA

8;8-Kome se Jahve obraća sa Emanuele???

8;10-"S nama je Bog"!

14;14-Sotona se pravi jednak Višnjemu!!!!! Isus koji je veći od Sotone to ne čini i zato je u božjim očima miljenik i izabranik!

44;28-Kir je Jahvin pastir. Kir nije Isus.

45;1-Kir je Jahvin Pomazanik. Mesija.

49;1-16-Premalo je da Isus bude sluga nego će ga Jahve postaviti za svjetlost narodima da donese spas do kraja zemlje. Bog je daje snagu slugi. Mt 12;17-21

50;4-11-Sluga govori da mu Jahve dade vješt jezik, da mu Jahve pomaže i uči, daje savjet da tko god se Jahve boji da sluša glas Sluge njegova!

52;13-15-Sluga Jahvin će uspjeti, uzvisiti se i proslaviti, zadiviti mnoge narode.

53;1-12-Sluga nosi bol ljudi dok ljudi misle da ga Bog bije i ponižava. Jahve je svalio bezakonje svih ljudi na njega. Jahvina volja se ispunjava po njemu. Sluga pravedni opravdat će mnoge.

61;1-Duh Jahvin na nekome je isto što i pomazanje.Lu 4;16-21  Iv 13;16 Jahve pomazao Isusa.

63;16-Jahve je Otac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 DANIJEL

7;9,13,14-Pradavni sjedi na prijestolju (Jahve). Na oblacima dolazi Sin čovječji (Isus) kojemu bi predana vlast čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi...i čije kraljevstvo i vlast je vječno.

Matej 26;64-Sin čovječji sjedi zdesna Sile (Jahve)!

2;37-Nabukodonozor je kralj nad kraljevima.

3;25,28-Za četvrtog čovjeka u vatri kažu da je sličan sinu božjemu dok kralj kaže da je blagoslovljen Bog koji je poslao anđela da izbavi sluge iz vatre.

4;5-U Danijelu prebiva duh Boga Svetoga. Zapazi da je duh pisan malim slovima.

 

 HOŠEA

 

3;5-Sinovi izraelovi će tražit Jahvu, Boga svoga i Davida, svog kralja. Nije li takav odnos između Jahve i Davidovog potomka Isusa?

 

 EZEKIJEL

 

34;23,24-Jahve postavlja pastira a on će biti njihov Bog a pastir knez.

37;23,24,25-Jahve je Bog a sluga pastir i kralj i knez dovijeka.

48;35-Ime grada će biti;"Jahve je ovdje".Da li je Jahve doslovce u gradu ili je to izraz kojim se opisuje božja naklonjenost gradu? Emanuel-Da li je Bog doslovce sišao s neba i prebiva u ljudskom tijelu???

 

ZAHARIJA

 

3;8-Jahve dovodi Slugu svojega.

12;8-Dom Davidov će biti kao božanstvo! Prijevod Daničić-Bog.

 

1. DNEVNIKA

 

29;23-Salomon je sjeo i kraljuje na Jahvinom  prijestolju! I Isusovo prijestolje je Jahvino.

 

IZREKE

 

8;22-36-Isus kao mudrost, stvoren prije svega, najraniji od Jahvinih djela, još u pradoba. Mudrost oblikovana još od vječnosti, prije nastanka Zemlje (Iv 8;58 Isus je prije Abrahama).

Kad je Jahve stvarao Isus je bio prisutan kraj njega kao graditelj. Jahve očito nije stvorio svoju mudrost koja mu je pomagala pri stvaranju i bila uz njega kao graditelj! Mt 11;19  12;42  1:Kor 1;30  Lu 7;35 

 

PONOVLJENI ZAKON

 

6;4,5-Jahve je jedini Bog. Mk 12;29,30

7;16-Jahve,Bog tvoj---Bog je tvoje prijestolje...

8;3-Čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Jahvinih. Iv 4;4.

18;18,19-Jahve diže proroka (Isusa) kojem će staviti svoje riječi u njegova usta da im govori sve što mu Jahve zapovijedi!!! Nije li to prikaz Isusa iz novog zavjeta???????????? A tko ne bude poslušao Isusove riječi taj će odgovarati Jahvi osobno.

26;1- Jahve,Bog tvoj---Bog je tvoje prijestolje...

  

1.SAMUELOVA

 

2;10,35-Jahve uzdiže snagu svoga pomazanika.

 

JEREMIJA

 

23;5-Jahve diže pastira, mudrog kralja.

30;9-Ljudi će služiti Jahvi, Bogu svojemu i Davidu, kralju svome, koga će Jahve podići (Isus).

 

 MALAHIJA

 

2;10-"Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio?" Otac je Bog Jahve a Bog je samo jedan!

3;1-Glasnik je Ivan koji priprema put Jahvinom Pomazaniku Isusu koji dolazi u Jahvino ime. Gospod koji dolazi u svoj hram je Jahve što i Isus potvrđuje da je hram Očev a anđeo Saveza je naravno Isus.

 

 

Par  tipičnih primjera trinitarističkog izokretanja biblijskog teksta;

The translation tears the phrase from the immediately preceding context, leaving it alone and useless. Can He who is eternal (first clause) and who has always been with God (second clause), and who created all things (verse 3) be "a god?"

John 1:1 commits no logical blunders when it states that the Word (the second person) is with God (the first person) and is himself God.

 

For our salvation to be secured, the Son also had to be fully God. A finite sacrifice would not have sufficed. Only a sacrifice of infinite worth could atone for all the sins of all the children of God (John 11:49-52; Rev 5:9; 7:9,10).

 

 

Šta se dešava kada sve doslovno tumačimo kao trinitarijanci i ograničimo značenja pojedinih riječi?

 

Mt 16;22 "Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: "Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" 23 Isus se okrene i reče Petru: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!"

 

Petar ispada sotona! Usporedi sa Iv 20;28!

 

 

Iv 8;39-41 " Odgovoriše mu: "Naš je otac Abraham". Kaže im Isus: "Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. 40 A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! 41 Vi činite djela oca svojega." Rekoše mu: "Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac - Bog."

 

Abraham je Bog!

 

 

Pn.zk. 29;1-5 "Mojsije sazva sav Izrael pa im reče;Vidjeli ste na sve oči što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu,...vodio sam vas pustinjom 40 godina...da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš"

 

Mojsije je Jahve!

 

 

Iv 14;26 "Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh."

 

Iv 16;7 "No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama."

 

Isus je Otac!

 

 

1 Samuel 16:16 "Let our lord command his servants here to search for someone who can play the harp. He will play when the evil spirit from God comes upon you, and you will feel better."   GOD HAS AN EVIL SPIRIT??!!

1 Samuel 18:10 "The next day an evil spirit from God came forcefully upon Saul. He was prophesying in his house, while David was playing the harp, as he usually did. Saul had a spear in his hand..."  ANOTHER EVIL SPIRIT FROM GOD??!!

1 Samuel 19:9 "But an evil spirit from the LORD came upon Saul as he was sitting in his house with his spear in his hand. While David was playing the harp,..."  ANOTHER EVIL SPIRIT FROM GOD??!!

1 Kings 22:23 "God sent LYING SPIRITS to lie to people"  Does GOD lie?!

 

Bog šalje zle i lažljive duhove?

 

 

I još nekoliko trikova naših trinitarističkih prijatelja;

 

Često čujemo, Isus je Bog jer je samo jedan spasitelj, bog, svetac, vođa...

 

Ali

 

God says there are no other Saviors (Isaiah 43:11), yet he did have other saviors:
"And when the children of Israel cried unto Jehovah, Jehovah raised up a saviour to the children of Israel, who saved them,
even Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother." Judges 3:9, 15 ASV
"Jehovah raised them up a saviour, Ehud the son of Gera" Judges 3:15 ASV
"Therefore thou deliveredst them into the hand of their adversaries, who distressed them: and in the time of their trouble, when
they cried unto thee, thou heardest from heaven; and according to thy manifold mercies thou gavest them saviours who saved
them out of the hand of their adversaries." Neh 9:27
Why, the very name "Jesus" points to God as the source of salvation. It means "Jehovah Is Salvation" and thus honors the
Father as the Saviour to whom even the Son looked.
God says there are no other gods besides him (Isaiah 44:8). yet he did appoint other humans and angels who were called gods.
Exodus 21:6 cf 22:8
"then his master must take him before the judges" NIV
"then his master shall bring him unto God" ASV
[See also Exodus 3:2, 14-16 cf. Acts 7:30-32; Gen 16:13, 21:17; 22:15,16; 31:11, 13, Jg 6:12, 13, 14, 20, 21, 22, 23; 13:6, 21; Deut 5:24; Joshua 5:13-15 c.f.Ex. 23:23; Psalm 8:5; 45:6, 7; 82:1; 97:7; 138:1.]
God says you must worship [Shachah] only Him (Exodus 34:14) yet others were allowed Shachah as a form of respect:
See 1 Sam 24:9; Gen 43:28; 2 Sam 14:4, 22; Ruth 2:10; 1 Kings 1:31; 2 Kings 4:37; Esther 3:2, 5; 2 Sam 14:33; 1 Kings 1:23; Gen 48:12; 2 Sam 18:28; Gen 42:6; Isa. 60:14; Gen 23:7; 27:29; 37:9; 49:8; Ex 11:8; Gen 23:12; etc., etc.
No one is good but God alone (Mark 10:18) yet others were also called "good" at 1 Tim 3:12; 1 Tim 4:4; 1 Tim 4:6; 6:18; 2 Tim 2:3; and 1 Peter 4:10.
God alone is holy (Rev 15:4) yet others were holy (Acts 3:21; 10:22; 1 Corinthians 7:14 etc).
Only Jesus is Leader (Matthew 23:10 Amplified), yet we are to "obey our spiritual leaders." Heb 13:17 Amplified
Jesus is called the "only Son" (John 1:18 RSV), yet God has other Sons (Job 1:6; 2:1; 38:7).

 

 

Pitanja;

 

-Zašto je Isusovo uskrsnuće dokaz sam po sebi da je Isus Bog? Odgovor da je to u kontekstu Biblije nije nikakav odgovor. Pitanje je jasno. Navedi jasni biblijski dokaz da Bog osobno mora umrijeti na križu i ako je Isus „samo“ Sin Božji a ne Bog osobno da to nije dovoljno i da Isusova žrtva u tom slučaju nije dovoljna.
-Navedi biblijski dokaz da Bog može umrijeti.
-Kako je moguće da se Isus mogao odreći svojih božanskih atributa koji ga čine Bogom poput svemoći, sveznanja, besmrtnosti, sveprisutnosti? Pokaži biblijski da se Bog može odreći svojih ključnih atributa koji ga čine onim šta jest.
-Kako Isus može istovremeno biti sveprisutni, besmrtni i svemoćni Bog i običan smrtni čovjek. Da li je Isus podvojena ličnost?
-Ako je Isus istovremeno pravi Bog i pravi čovjek, definiraj koji ga božanski atributi čine Bogom za vrijeme dok je bio na zemlji.
-Pokaži biblijski da samo Bog može osobno preuzeti sve grijehe svijeta i da zato Isus mora biti Bog. I argumentiraj zašto Jahvin Sin („samo“ Sin Božji) to nije u stanju.
-Argumentiraj da je biti Sin Božji ali ne i Bog nešto trivijalno i "SAMO".
-Pokaži biblijski da je Isusovo svojevoljno žrtvovanje dokaz da je Bog.
-Pokaži biblijski da Isusovo zvanje Oca Bogom znači da je Isus zvao jednu osobu Trojstva a ne Jahvu (kao Isusovog Boga i Oca).
-Pokaži biblijski da je smatranje Isusa Bogom od strane farizeja dokaz da je Isus Bog.
-Dokaži da se u Niceji nije raspravljalo o tome da li je Isus Bog ili ne, te da je glasanje o njegovom božanstvu jedno od „mističnih otkrivenja“ a ne povijesna činjenica.
-Pokaži biblijski gdje je točno Isus sebe smatrao Bogom i gdje je postupao kao Bog a da to nije mogao kao Sin Božji koji je ovlašten u ime samog Boga.
-Pokaži eksplicitno gdje je Isus tvrdio da je Bog i ako to nisi u stanju zašto tvrdiš nešto što ni sam Isus nije tvrdio i ideš preko njegove riječi. Sumnjam da netko bolje pozna tko je Isus od njega samog. Zanimljiva tema za razmišljanje.
-Tvrdiš da Isus nije eksplicitno rekao da je Bog jer je došao kao „ponizni sluga“ a s druge strane tvrdiš da se predstavio jasnim božanskim riječima „Ja Jesam“. Da li se Isus na kraju izričito predstavio kao Jahve ili nije?
-Pokaži u Bibliji izraz „Bog Sin“. Ako to nisi u stanju obrazloži zašto koristiš nebiblijske termine u svom obožavanju. Zašto biblijski rječnik nije dovoljan?
-Pokaži u Bibliji izraz“Bog Duh Sveti“. Ako to nisi u stanju obrazloži zašto koristiš nebiblijske termine u svom obožavanju. Zašto biblijski rječnik nije dovoljan?
-Pokaži u Bibliji gdje piše da je Trojstvo sačinjeno od Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga.
-Obrazloži biblijski zašto poistovjećuješ izraze Bog, Bog Sin, Sin Božji
-Pokaži biblijski da Isus i Bog predstavljaju dvije „različite i zasebne osobe“ i da su istovremeno „jedno te isto“.
-Pokaži gdje Biblija uči da je Bog sastavljen od tri osobe.
-Pokaži gdje JS ne znaju objasniti Iv 1;1 i dokaži da je to objašnjenje nebiblijsko i nestručno i sektaški prevedeno
-Dokaži da je „jedan od glavnih ciljeva“ JS-a teološko debatiranje o Isusu a da vama trinitarističkim kršćanima to nije
-Obrazloži biblijski zašto koristiš citate koji Isusa dokazuju kao Mesiju da bi time dokazao da je Isus Bog.
-Objasni da li uviđaš razliku između pojmova "da li svemogući Bog može doći u ljudskom tijelu" i "da li je svemogući Bog došao u ljudskom tijelu".
-Pokaži biblijski da Isus nije stvoren
-Pokaži biblijski i logikom da rođen ne znači stvoren
-Pokaži biblijski da je Isusovo izvođenje čuda, iscjelivanje, opraštanje grijeha...dokaz da je Isus Bog.
-Pokaži biblijski da je Isus prihvaćao obožavanje koje ga čini Jahvom.
-Pokaži biblijski i razumom da netko tko je Sin Boga živoga može istovremeno biti taj isti Bog živi.
-Pokaži da anđeli nisu savršeni, te da Adam koji je stvoren na sliku Božju nije bio savršen čovjek.
-Pokaži gdje Biblija koristi riječ "echad" i njome opisuje "Boga koji je složna unija".
-Obrazloži zašto "yachid" tj. apsolutno jedan, ne može biti korištena za Boga u oba slučaja, bio trojedin ili ne.
-Pokaži biblijski gdje "elohim" osim prave množine i jednine pokazuje skupinu osoba u jednom Bogu
-Obrazloži biblijski kako Isus kao slika samog Boga i Njegov otisak i odsjaj istovremeno može biti taj isti Bog čija je slika, odsjaj i otisak.

-Zašto se Duh Sveti nikada ne obožava u Bibliji? Zašto ako je riječ o jednoj od osoba Svemogućeg Boga ?
-Zašto se u uvodima poslanica nikada ne spominje identifikacija pisaca sa Duhom Svetim kao što se stalno spominje sa Isusom i Bogom ?
-Zašto Pavao nikada ne šalje pozdrave od Duha već samo od Isusa i Boga?
-Zašto vizije neba nikada ne uključuju Duha Svetoga?
-Zašto Duh Sveti nije zvan titulama koje pripadaju Bogu?
-Zašto Duh nikada nije zvan Bogom (theos, elohim)?
-Zašto Duh nikada nije zvan Spasiteljem?
-Zašto je Duh Sveti u srednjem rodu koji označava „ono“ a ne „on“?
-Bog Sin se zove Isus, koje je ime Boga Duha Svetoga?

 


Tvrdiš da imaš stav bez predrasuda a vjeruješ da Biblija uči o Bogu sastavljenom od tri osobe iako Biblija;

1.   Ne sadrži naziv Trojstvo, trojedini, tri u jednom
2.   Ne sadrži nikakav opis, definiciju, objašnjenje, objavu tri božanske osobe u jednom Bogu
3.   Ne postoji niti jedan citat koji nedvosmisleno ukazuje na takvu nauku
4.   Pokazuje da su trinitaristički stavovi zasnovani na manjem broju citata a ne na općem temelju i skladnoj  

      biblijskoj poruci
5.   Ne pokazuje da je potrebna smrt samog Boga kako bi se otkupilo čovječanstvo
6.   Iako Biblija izrazito jasno razvaja Boga i Isusa kao dvije zasebne cjeline
7.   Pokazuje da se Isus nikad nije predstavio kao Bog
8.   Pokazuje da su sve Isusove karakteristike uvjetovane u odnosu na Jahvu i da je Jahve taj koji je Isusa

      učinio onim šta jest
9.   Pokazuje da je Isus podređen Bogu bez obzira da li je na nebu ili na zemlji

10. Pokazuje da nema suprostavljanja između SZ-a i NZ-a. Jahve je i dalje Bog a Isus Njegov Sin i izabrani

      Mesija
11. Pokazuje da nema razgovora na temu trojedinog Boga među prvim kršćanima
12. Pokazuje da su svi trinitaristički "dokazi" lako objašnjivi u svojem kontekstu
13. Pokazuje da su svi trinitaristički "dokazi" samo manji dio u odnosu na cijelu Bibliju
14. Pokazuje da je kao uvjet za spasenje potrebna vjera u Isusa Krista kao Sina Božjeg i Mesije ali nikada

      kao Boga osobno

Da li je tvoj stav i dalje bez predrasuda?

 

 

 

Ako lord znači Bog Isus je učinjen bogom!!! Dj2,36???????

 

 

Da li Isus ima dva oca; Boga Oca (1.Iv 1;3) i Boga Duha Svetoga po kojemu je Marija začela (Mt 1;18,20 Lu 1;35)? Koji je pravi otac? Josipa da ne spominjemo.

Koliko Duhova ima? Bog Otac je Duh (Iv 4;24), Gospodin Isus je Duh (2.Kor 3;17), Duh Sveti je Duh po definiciji. Ali, samo je jedan Duh (1.Kor 1;13 Ef 4;4).

Ako su Otac i Sin jednake osobe, zašto se Isus molio Ocu? (Mt 11;25). Isus je 100% Bog. Da li se Bog može moliti Bogu? I da to ima smisla i da bude biblijski? Čak ako je i bio Bog u ljudskom tijelu ne treba zaboraviti da je Isus istovremeno i Bog i čovjek (Bogočovjek) koji posjeduje božanske moći jer je to uvjet da bude Bog. Da li Bog može biti u ijednom trenutku nesvemoćan?

Kako Bog Sin (100% Bog) ne zna sve kao i Bog Otac? (Mt 24;36 Mk 13;32).

Kako Bog Sin nema moći osim one koju mu daje Bog Otac? (Iv 5;19,30 6;38).

Šta je sa citatima koji upućuju na nejednakost Oca i Sina? (Iv 8;42 14;28 1.Kor 11;3)

Da li je "Bog Sin" umro? Biblija kaže da je Sin umro (Rim 5;10). Ako je, da li Bog može umrijeti? Može li dio Boga umrijeti?

Kako Isus može biti Vječni Sin kad Biblija govori o Rođenom Sinu, što očito upućuje da Sin ima početak? (Iv 3;16 Heb 1;5,6)

Ako sin čovječji podrazumijeva čovjeka a Sin Božji Boga, da li je Isus imao Boga Oca i Boga Majku kao što čovjek ima oca i majku?

Da li je Bog Sin predao svoju sveprisutnost dok je bio na zemlji? Ako je, kako i dalje može biti Bog?

Ako je Sin vječan i nepromjenjiv, kako njegova vladavina može imati kraja? (1.Kor 15;24-28)

Ako je odgovor na pitanja 3-11 da je riječ o samo o ljudskom dijelu Sina Božjeg koji je ograničen u znanju, moći i umro je, kako možemo govoriti o Bogu Sinu? Da li postoje dva Sina? Da li je Isus podvojena ličnost?

Kako znamo da se Bog sastoji od samo tri osobe? Kako ne postoji niti riječ niti definicija kako znamo da Bog nije sastavljen od još više osoba? Npr. Sila Božja.

Da li su tri Duha u srcu kršćanina? Otac, Sin i Duh prebivaju u kršćaninu (Iv 14;17,23 Rim 8;9 Ef 3;14-17). Ili je jedan Duh (1,Kor 12;13 Ef 4;4)?

Ako Isus sjedi na prijestolju, kako može sjediti na desnoj strani Boga?

Da li je Isus u Božanstvu ili je Božanstvo u Isusu? Kol 2;9

Ako je Mt 28;19 dokaz za Trojstvo, zašto su apostoli krstili samo u Isusovo ime? (Dj.Ap. 2;38 8;16 10;48 19;5 22;16 1.Kor 1;13)

Tko je dignuo Isusa iz mrtvih? Otac (Ef 1;20), Isus (Iv 2;19-21) ili Duh (Rim 8;11)?

Ako su Sin i Duh Sveti jednaki zašto je samo hula protiv Duha neoprostiva? (Lu 12;10) Da li se na Sina može oprostivo huliti?

Ako je Duh Sveti Bog zašto se govori o njemu kao da je poslan tj. ima pasivnu ulogu? (Iv 14;26 15;26)

Samo Otac zna neke stvari. (Mk 13;32). Zašto Duh Sveti ne zna?

Zašto Duh izlazi samo iz Oca? Možda zato jer je samo Otac Bog?

Zašto Duh Sveti u Bibliji nikad nije predmet obožavanja? Nije li neobično da je jedna Osoba Trojstva potpuno isključena iz obožavanja?

Zašto vizije o nebu nikad NE uključuju Duh Sveti?

Zašto Duh Sveti nikad nije zvan "Alfa i Omega, Prvi i Zadnji, Kralj Kraljeva..."?

Zašto Duh Sveti nema ime?

Zašto Duh Sveti nije zvan Spasiteljem?

Zašto se Bog (theos/elohim) ne upotrebljava za Duha Svetoga?

Zašto Pavao nikad ne šalje pozdrave od Duha Svetoga nego samo od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista?

Zašto poslanice u uvodima spominju Boga i Isusa, ali nikad Duha Svetoga?

Iv 7;39 kaže da duh još nije došao te u Djelima 1;4,5 Isus kaže da učenici čekaju obećanje (duha) od Oca koje će doći. Kako je moguće da Svemogući Duh Sveti nije došao kad je sveprisutan i znamo da je prisutan na temelju citata iz Starog Zavjeta? Kako osoba može biti dana učenicima? Nije li duh božja sila kojom će ojačati učenike?

Kako Duh kao Osoba Trojstva može biti dana učenicima? Kako Duh može biti dan od Oca ako su jednaki?

1 Iv 4;6 Ako je Duh Istine Osoba da li je i Duh Zablude Osoba jer su ta dva Duha međusobno suprotstavljena?

1 Kor 2;12 suprotstavlja duh svijeta i duh božji. Dvije osobe?

Mt 11;27 Isus kaže da samo Otac zna Sina i Sin Oca. Zašto to ne zna Duh? Ako i Duh zna nije li Isus lagao?

Mt 24;36 Samo Otac zna kada će se Isus vratiti. Zašto Duh Sveti ne zna? Da li samo znači samo?

Iv 16;13 Kako Duh ne govori sam od sebe nego govori šta čuje? Nije li to ograničenje za nekog tko je Svemoguć?

Tko je Isusov Otac, Bog Otac ili Bog Duh Sveti? Mt 1;18

Ako je trajna prisutnost Duha Svetoga dokaz da je vjernik primio Isusa kao Spasitelja zašto mnogi trinitarijanci mole za prisutnost Duha na sastancima? Kako Duh kao svemoguća i sveprisutna Osoba može istovremeno biti prisutan i odsutan?

Kako je Bog duh, tj. Otac je duh i Isus je duh da li je i Duh Sveti duh?

Tko je posrednik između Boga i ljudi; Isus ili Duh Sveti? Rim 8;26,27,34.

 

 

 1. Did Jesus Christ have two fathers? The Father is the Father of the Son (I John 1:3), yet the child born of Mary was conceived by the Holy Ghost (Matthew 1:18, 20; Luke 1:35). Which one is the true father? Some trinitarians say that the Holy Ghost was merely the Father's agent in conception - a process they compare to artificial insemination! 


2. How many Spirits are there? God the Father is a Spirit (John 4:24), the Lord Jesus is a Spirit (II Corinthians 3:17), and the Holy Spirit is a Spirit by definition. Yet there is one Spirit (I Corinthians 12:13; Ephesians 4:4).

3. If Father and Son are co-equal persons, why did Jesus pray to the Father? (Matthew 11:25). Can God pray to God?

4. Similarly, how can the Son not know as much as the Father? (Matthew 24:36; Mark 13:32).

5. Similarly, how can the Son not have any power except what the Father gives Him? (John 5:19, 30; 6:38).

6. Similarly, what about other verses of Scripture indicating the inequality of the Son and the Father? (John 8:42; 14:28; I Corinthians 11:3).

7. Did "God the Son" die? The Bible says the Son died (Romans 5:10). If so, can God die? Can part of God die?

8. How can there be an eternal Son when the Bible speaks of the begotten Son, clearly indicating that the Son had a beginning? (John 3:16; Hebrews 1:5-6).

10. Did "God the Son" surrender His omnipresence while on earth? If so, how could he still be God?

11. If the Son is eternal and immutable (unchangeable), how can the reign of the Son have an ending? (I Corinthians 15:24-28).

12. If in answer to questions 3 through 11 we say only the human Son of God was limited in knowledge, was limited in power, and died, then how can we speak of "God the Son"? Are there two Sons?

13. Whom do we worship and to whom do we pray? Jesus said to worship the Father (John 4:21-24), yet Stephen prayed to Jesus (Acts 7:59-60).

14. Can there be more than three persons in the Godhead? Certainly the Old Testament does not teach three but emphasizes oneness. If the New Testament adds to the Old Testament message and teaches three persons, then what is to prevent subsequent revelations of additional persons? If we apply trinitarian logic to interpret some verses of Scripture, we could teach a fourth person (Isaiah 48:16; Colossians 1:3; 2:2; I Thessalonians 3:11; James 1:27). Likewise, we could interpret some verses of Scripture to mean six more persons (Revelation 3:1; 5:6).

15. Are there three Spirits in a Christian's heart? Father, Jesus, and the Spirit all dwell within a Christian (John 14:17, 23; Romans 8:9; Ephesians 3:14-17). Yet there is one Spirit (I Corinthians 12:13; Ephesians 4:4).

16. There is only one throne in heaven (Revelation 4:2). Who sits upon it? We know Jesus does (Revelation 1:8,18, 4:8). Where do the Father and the Holy Spirit sit?

17. If Jesus is on the throne, how can He sit on the right hand of God? (Mark 16:19). Does He sit or stand on the right hand of God? (Acts 7:55). Or is He in the Father's bosom? (John 1:18).

18. Is Jesus in the Godhead or is the Godhead in Jesus? Colossians 2:9 says the latter.

19. Given Matthew 28:19, why did the apostles consistently baptize both Jews and Gentiles using the name of Jesus, even to the extent of rebaptism? (Acts 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16; I Corinthians 1:13).

20. Who raised Jesus from the dead? Did the Father (Ephesians 1:20), or Jesus (John 2:19-21), or the Spirit? (Romans 8:11).

21. If Son and Holy Ghost are co-equal persons in the Godhead, why is blasphemy of the Holy Ghost unforgivable but blasphemy of the Son is not? (Luke 12:10).

22. If the Holy Ghost is a co-equal member of the trinity, why does the Bible always speak of Him being sent from the Father or from Jesus? (John 14:26; 15:26).

23. Does the Father know something that the Holy Spirit does not know? If so, how can they be co-equal? Only the Father knows the day and hour of the Second Coming of Christ (Mark 13:32).

24. Did the trinity make the Old and New covenants? We know the LORD (Jehovah) did (Jeremiah 31:31-34; Hebrews 8:7-13). If Jehovah is a trinity then Father, Son, and Spirit all had to die to make the new covenant effective (Hebrews 9:16-17).

25. If the Spirit proceeds from the Father, is the Spirit also a son of the Father? If not, why not?

26. If the Spirit proceeds from the Son, is the Spirit the grandson of the Father? If not, why not?

 

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For Jesus Christ to receive revelation from God?

Revelation 1:1 says that it is the Revelation of Jesus Christ which God gave to him to show his servants things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to His servant John.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For Christ to sit on his Father's throne?

(Rev. 3:21) To him who overcomes I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For the head of Christ to be God?

(1Cor. 11:3) But I want you to know that the head of every man is Christ, the head of woman is man and the head of Christ is God.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For Christ to cry out to God?

(as he did in Mat. 27:46; Mk. 15:34): My God, My God, why have you forsaken me.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For Christ to ascend to God as per John 20:17?

Jesus said to her, Do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, 'I am ascending to my Father and your Father and to my God and your God'.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For Christ to be created by the Father?

For him to be the beginning (arche - not ruler as per NIV) of the creation of God (Rev. 3:14), the image of the invisible God, the first born over all creation (Col. 1:15).

Trinitarians attempt to assert that arche and proototokos are titles to avoid the obvious conclusions flowing from these texts compared with 1Timothy 6:16 which shows that only God is immortal.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For a being to beget itself?

(Jn. 3:16) For God so loved the world that he gave His only begotten Son ...

Ako je Isus Bog kako je moguće da  For only the Father to be over all?

(Eph. 4:6) One God and Father of all who is above all and through all, and in you all.

Ako je Isus Bog kako je moguće da  Isus bude Jesus is Son of the Most High God (Mk. 5:7) who is his God and Father (Col. 1:3; 1Thes. 3:11), being distinguished from the God and Father of us (2Thes. 2:16). That he said God was his Father did not make himself equal with God as was asserted by the Pharisees in John 5:18. Thus the trinitarian assertion is the same lie as Christ was accused of then. How is this so?

If there are three hypostases how can the seven spirits of God exist (Rev. 5:6)? Are these seven eyes in the seven horns of the lamb not seven separate subdivisions or authorities sent out under direction of Christ as the Lamb to control the earth?

Ako je Isus Bog kako je moguće da  How can a being be greater than itself?

(Jn. 14:28) You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you loved me you would rejoice because I said, 'I am going to the Father', for my Father is greater than I.

How can a being be divided as to what it knows?

(Mat. 24:36) But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only.

(Rev. 1:1) The revelation of Jesus Christ which God gave to him to show his servants what must soon take place.

How can a being mediate to itself?

(1Tim. 2:5) For there is one God and one Mediator between God and Men, the Man Christ Jesus.

(Gal. 3:20) Now a mediator does not mediate for one only but God is one.

(1Jn. 2:1) ... we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous.

(1Jn. 2:22) Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is antichrist who denies the Father AND the Son.

How can a being be subordinate to itself?

(Jn. 10:18) ... This command I have received from my Father.

How can a being deny its own doctrine?

(Jn. 7:16) My doctrine is not mine, but His who sent me.

How can an omnipresent being in hypostases come and go from itself?

(Jn. 14:28) You have heard me say to you, 'I am going away and coming back to you.' If you loved me, you would rejoice because I said, 'I am going to the Father,' for my Father is greater than I.

(Jn. 16:27-28) ... and have believed that I came forth from God. I came forth from the Father ... I leave the world and go to the Father.

Or how can it be seen and yet deny that anyone has seen it?

(Jn. 6:46) Not that anyone has seen the Father, except He who is from God; he has seen the Father.

(Jn. 5:37) And the Father himself, who sent me, has testified of me. You have neither heard His voice at any time, nor seen His form.

How can Christ attribute the Kingdom of God to the Father if they are one being?

(Mat. 26:29) But I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom.

(Mk. 10:15) Assuredly, I say to you, whoever does not receive the Kingdom of God as a little child will by no means enter it.

(Lk. 12:32) Do not fear little flock for it is you Father's good pleasure to give you the kingdom.

How can a co-equal being have something bestowed by the Father in order to bestow it upon its own subordinates?

(Lk. 22:29-30) And I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.

How can the elect be co-heirs with Christ if Christ is already God possessing the Godhead from eternity? What was or is there to inherit?

(Rom. 8:17) ... and if children, then heirs - heirs of God and joint heirs with Christ ...

How can a being love or hate itself in any meaningful way other than as a psychological condition?

John 15:23 states that He who hates me hates my Father also. However this is not because they are one being as we see from John 5:20: For the Father loves the Son, and shows him all things that He himself does; and He will show Him greater works than these, that you may marvel. Given this how can an omniscient being be shown something by another omniscient being? How then, given the above (and Rev. 1:1), can Christ be omniscient?

 

Ako Je Isus Bog kako može biti istovremeno i Sin Svevišnjega?

Question #1: If Jesus is God, how could he die for our sins?

1 Timothy 1:17
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.

God cannot die, yet Jesus was killed and then resurrected (Acts 5:30). The Bible does not say that only his “human nature” died; it says that Jesus died, which would include all of Jesus (100%).

1 Corinthians 15:3
For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures.


Question #2: How can Jesus be “God” and have a “God” at the same time?

The God of the Bible is the Almighty, the Creator, the Most High, and no one compares to Him. Jesus Christ cannot be “God” if he says that our heavenly Father is his “God.”

You cannot be the “Most High God” and also be in submission to the “Most High God” (1 Cor.15:28) and say that He is your God. This makes no sense.

If words truly have meaning, then one cannot be “God” and have a “God” at the same time.

Check out the verses below that clearly show that our Father is the “God” of our Lord Jesus Christ:

Ephesians 1:17
I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.

Romans 15:6
…so that with one heart and mouth you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.

2 Corinthians 1:3
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort…

Ephesians 1:3
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.

1 Peter 1:3
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ!

The above verses are very clear. Jesus Christ has a God. Who is the God of our Lord Jesus Christ? Ephesians 1:17 very clearly says that this God is our glorious Father.

Jesus Christ himself called our Father his “God” and Father many different times in Scripture.

John 20:17 (KJV)
…I ascend to My Father and your Father, and My God and your God.'"

Revelation 3:12
Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on him my new name.

Revelation 3:21
To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne.


Question #3: If Jesus was sitting at the right hand of God in heaven when the book of Revelation was written, why does Jesus continue to make such clear statements that our heavenly Father is his “God” if he himself is God?

Revelation 1:6
…[Jesus] has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father-- to him be glory and power for ever and ever! Amen.

Revelation 3:12
Him who overcomes I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God; and I will also write on him my new name.


Question #4: If God cannot be tempted by evil, yet Jesus was tempted in every way we are, how can he be God?

James 1:13
For God cannot be tempted by evil.

Hebrews 4:15
For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet was without sin.

The Bible never says that Jesus’ “human nature” was tempted, it says “Jesus” was tempted. Nowhere does it say that “part” of Jesus was tempted; it was “all” of him. If Jesus is God, this is a clear contradiction. Fortunately, Jesus is the human Son of God, so there is no contradiction.


Question #5: If Jesus is God, then why does he pray to God and call Him “the only true God” in John 17:3?

John 17:3
Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.

In this verse, Jesus Christ makes a clear distinction between “the only true God” and himself. Jesus called his Father “the only true God,” and that doesn’t leave any room for Jesus to also be “God.”


Question #6: If Jesus is God, why did he pray at all?

Luke 6:12
One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God.

He would have been praying to himself, or another “part” of himself. Did he do it for our benefit alone? To be an example for us? If Jesus were praying to himself, or another part of himself, then he was just “acting.” It wasn’t real prayer (the way we know it), because we don’t pray to ourselves, we pray to God.

Was Jesus just “acting” when he was in the Garden of Gethsemane praying to God that there be another way, that “if it is possible, that the cup be taken” from him? He was asking God if there was another way (i.e., another way beside dying a horrible death on a cross). If Jesus is God, then all of his prayers “to God” make him look rather ludicrous.


Question #7: If Jesus is God, why did he say to his disciples: “Trust in God; trust also in me”?

John 14:1
“Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me.”

Notice that Jesus didn’t say “the Father,” he just said “God.” Jesus once again makes a clear distinction between himself and God.


Question #8: According to the doctrine of the Trinity, the Father and Son are co-equal. If that is true, how can the Father be (in any way) greater than Jesus?

John 14:28
“I am going to the Father, for the Father is greater than I.”

Mark 13:32
"No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.

1 Corinthians 15:27-28
(27) For he (God) "has put everything under his (Jesus) feet." Now when it says that "everything" has been put under him (Jesus), it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ.
(28) When he (God) has done this, then the Son himself will be made subject to him (God) who put everything under him (Jesus), so that God may be all in all.

Clearly, 1 Corinthians 15:27-28 nullifies the idea that Jesus is God. It says: “Now when it says that ‘everything’ has been put under him (Jesus), it is clear that this does not include God himself, who put everything under Christ.”

How could God make it more plain?

Then it goes on to say: “Then the Son himself will be made subject to him (God) who put everything under him (Jesus), so that God may be all in all.”

Right now Jesus is exalted at the right hand of God, given all authority in Heaven and on Earth, and is “functionally” equal with God. But after Jesus has finished the job of restoring paradise, he will eventually be “made subject” to God, so that God may be all in all.


The doctrine of the Trinity states that Jesus is 100% man and 100% God. Logically, you can’t be 100% of one thing and then even “a little” of something else. That is, if words and numbers have definite meanings.

Question #9: How can Jesus “be like us in every way” and still be “100% man and 100% God”?

Hebrews 2:17
For this reason he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people.

If Jesus is God and also “like us in every way,” that means we are all 100% man and 100% God. This makes no sense. Either Jesus is not God and truly like us in all ways (a man), or he is God and so are we.

What makes more sense?


The Devil and demons call Jesus the Son of God.

Question #10: If Jesus is God and God cannot be tempted, why would the Devil tempt Jesus?

The Bible says that “God cannot be tempted” (James 1:13) and we know that the Devil knows Scripture because he quoted it while trying to tempt Jesus (Matt. 4:6). The Devil is totally evil and persistent, but he is not dumb.

Why did the Devil continue to ask Jesus “if you are the Son of God…” when he was tempting him?

Wouldn’t the Devil (Lucifer) and his demons know if they were speaking with the Almighty Himself?

In fact, he tauntingly said to Jesus:

Matthew 4:3
…“If you are the Son of God, tell these stones to become bread."

Matthew 4:6
If you are the Son of God, he said, throw yourself down.

 

 

If Jesus was GOD, then why in Mark 12:29 Jesus said "Here, O Israel:  The Lord our God is one Lord."   The words "our God" indicate that Jesus had a higher God over him, a stronger God than him.  Jesus didn't say "Your God".  He said "our God" which includes Jesus as the creation of GOD.

If Jesus was GOD, then why did he ask for GOD's Forgiveness in Luke 23:34?  Please visit How can Jesus be GOD Almighty when he asked for GOD's Forgiveness?

If Jesus was GOD, then why in John 8:28 Jesus said "I do nothing of myself"?  Can't GOD do anything he wills? 

If Jesus was GOD, then why in Luke 23:46 Jesus said "Father (GOD), into thy hands I commend my spirit"?

If Jesus was GOD, then why in Mark 10:18 Jesus said “And Jesus said to him, ‘Why do you call me good? No one is good but God alone.”?

Also in Luke 18:19 Jesus said only GOD Almighty is Good: ""Why do you call me good?" Jesus answered. "No one is good—except God alone."

If Jesus was GOD, then why in Matthew 26:39 Jesus begged his GOD to have mercy on him and to pass the cup to death (kill Jesus in another words) before Jesus goes through the pain of crucifixion?  Also see: Jesus' crucifixion in Islam

If Jesus was GOD, then why in John 18:38 he didn't reply when he was asked about the truth?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 24:36 Jesus told his followers that no one (including Jesus) knows when the judgment day will come, only GOD knows?

If Jesus was GOD, then why in Isaiah 11:2-3 GOD had put the spirit of fearing GOD in Jesus?  Also see GOD's Spirit in the many others beside Jesus.

If Jesus was GOD, then why in John 5:31 Jesus told his followers that if he (Jesus) bears witness of himself, then his record is not true?

If Jesus was GOD, then why in John 5:30 Jesus told his followers that he can't do a single thing of his own initiative?

If Jesus was GOD, then why in John 5:36-38 Jesus said that GOD had assigned him (Jesus) work and GOD is a witness on Jesus?

If Jesus was GOD, then why did he pray to his GOD in Luke 5:16?

If Jesus was GOD, then why in Matthew 26:39 Jesus fell on his face and prayed to his GOD?

If Jesus was GOD, then how come in Hebrew 5:7 he prayed and cried for GOD to hear him and give him mercy by saving him from death?

If Jesus was GOD, then how come in John 1:18 he said "No one has ever seen God, but God the One and Only, who is at the FATHER'S side, has made HIM known."  Where do you see Trinity in this Verse?

If Jesus was GOD, then how come in John 5:37 he said "And the FATHER who sent me has himself testified concerning me. You have never heard HIS voice nor seen HIS form,"  Jesus and the GOD are different.  People heard Jesus, but never heard GOD.

2-  How could Jesus (PBUH!) possibly have omitted to mention something of such extraordinary importance?

* How could the authors of the four Gospels have made the same extraordinary omission?

 

 

 

 

It is inconsistent to insist that the word "Elohim" identifies a "plurality" of "persons" when referring to God, and then turn right around and insist that the same word in other places identifies a "singular" (one) person only. Shouldn't the word "trio" always mean "more" than one regardless of where it is used ... or who it is referring to? It seems to me like it should. Now, notice the "singular" (NOT plural) references to God in this very small sampling of scriptures which follows:

 

 

Many Trinitarians assert that “the Holy Spirit” comes and permanently dwells within a believer when he accepts Jesus Christ as his Savior. But many also teach that the Holy Spirit comes upon a believer after he is born again. They also pray for “the Holy Spirit” to attend their meetings, and welcome “Him” to come as He desires. This puts them in the difficult position of having to explain how a Christian can have the person of “the Holy Spirit” simultaneously dwelling in him and coming and going from Christian meetings.

The simple answer to this dilemma is that there are two usages of “the spirit” that must be distinguished. One is “the gift of God’s nature that is permanently received when a person is born again.” The other is “the power and influence of God” as He manifests His presence in His Creation (Gen. 1:1) and among His people (2 Chron. 5:14). In contrast to the permanent gift, this can wax and wane according to the faith of those present and the will of God in the situation. The gift of God’s nature, holy spirit, is not always being energized into manifestation. God, “the Holy Spirit” (the Giver), energizes the spirit within believers as they act in faith (Acts 2:4).

 

 

 

 

John 7:39 says that the Holy Spirit was not yet given, and in Acts 1:4 and 5 (NIV) Jesus tells his disciples to wait for “the gift of my Father” that would come “in a few days.” If the Holy Spirit is a person, and He was present in the Old Testament, then how is it possible for Him to be spoken of as “not yet given.” It is also confusing to contemplate how the gift of a “person” is even possible, and the only answer Trinitarians can provide is that this is part of the “mystery” of the Trinity.

This “mystery” is solved when we understand that the spirit of God we receive is not a separate person, but rather the gift of God to empower His people. In the Old Testament, this empowering was temporal, hence David could pray that it not be removed from him (Ps. 51:11). It was also measured out differently to different people, hence Elisha could pray to receive a “double portion” (2 Kings 2:9). It was not given to all, and therefore its presence was noteworthy (Gen. 41:38). Since Pentecost, when the spirit was said to have “come,” it is now in all believers permanently and without measure, as it had been given to Jesus Christ. He who had the spirit “without measure” (John 3:34), enabling him to do his Messianic work, poured out this same spirit on Pentecost (Acts 2:33 - NIV). And it is he, the true Baptizer, who fills each believer who comes to him for salvation (Matt. 3:11; Eph. 1:23).

The Holy Spirit is never worshiped as are the Father and the Son, neither does any verse of Scripture command such worship. This is surprising if the Holy Spirit is truly a co-equal and co-eternal member of a triune “God” worthy of worship. If “God” is worthy of worship, and “God” exists in three persons, then shouldn’t each “God” person be worthy of worship? Then why is this idea not found in the Scripture?

 

In the opening of their New Testament epistles, every one of the writers identifies himself with God the Father and the Lord Jesus Christ, but not one does so with “the Holy Spirit.” If they were ignorant of the truth of a “tri-personal” God, and this truth constitutes the foundation of the Christian faith, then their apostleship was incomplete at best, and at worst they were teaching error. Their failure to clearly teach a three person Godhead proves the assertion that the doctrine of the tri-personal God and a third person in an eternal Godhead was not believed or practiced by the Apostles.

 

In the eternal city of Revelation 21 and 22, both God and Jesus Christ are prominently featured. Each is pictured as sitting on his throne (Rev. 22:1). If “the Holy Spirit” is a “co-eternal” member of a triune Godhead, it is strange indeed that He seems to have no seat of authority on the final throne.

 

PROBING QUESTIONS
1. How do you define:
a) "God";
b) "Deity";
c) and the "Godhead"?

2. How do you define a "person"?

3. How many "persons" are in the Godhead?

4. When you refer to "God", are your referring to Almighty God the Father ONLY ..., OR are you referring to more than one separate, individual and distinct "person"?

5. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... are the "persons" to whom you refer, CO-EQUAL, CO-ETERNAL and CO-EXISTENT? If so, how do you define:
a) CO-EQUAL;
b) CO-ETERNAL;
c) and CO-EXISTENT?

6. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many separate, individual and distinct "persons" are you referring to, and who are they?

7. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ...Is each "person" FULLY DEITY (God) ... OR is any of the "persons" lesser in DEITY ... or only a "part" of DEITY?

8. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... Is it your position that "THEY" are joined together in a "union" sort of like that of the different family members who make up ONE UNIT ... in this case, ONE GOD ... or the Godhead?

9. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many "Fathers" are in the Godhead?

10. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many "LORDS" are in the Godhead?

11. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many "Saviours" are in the Godhead?

12. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many "Spirits" are in the Godhead?

13. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How many "Spirits" dwelled between the cherubims in the Most Holy Place?

14. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... In what form did Jesus exist prior to the Incarnation?

15. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... How far back have you been able to find any documentation which refers to Almighty God as "persons"?"

16. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... Are you aware that the terms, "God the Son" ... "God the Holy Spirit ... and "persons" (plural - in reference to God or the Godhead) is NOT found anywhere in the text of the King James Version of the Bible?

17. If, when you refer to "God", you are referring to "more" than ONE "person" ... Are you aware that, long before the concept of "persons" of God evolved, centuries AFTER Christ, that pagans in ancient Rome worshipped what is known as a "triad" of three gods, which was symbolized by an equilateral triangle?

 

 

Ako Kralj nad kraljevima označava prave kraljeve, da li Bog nad bogovima označava prave bogove?

 

The God of gods, the Lord [Jehovah, Ps. 50:1 138;1] hath spoken and called the earth."

Bog lažnih bogova je i sam lažni bog!!!!!!!???????????

 

Regarding Isaiah 11:1, Bible scholars are in agreement that the “shoot [root] of Jesse” is
Jesus Christ.  Did you notice that Jesus, as the “root of Jesse”, is said to be in fear of Jehovah! If
Jesus is God, then is God afraid of himself?

Isaiah 11:1-3 "1. A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit.
2. The Spirit of the LORD will rest on him (Jesus)-- the Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of
counsel and of power, the Spirit of knowledge and of the fear of the LORD
(Jesus fearing his GOD)--
3. and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or
decide by what he hears with his ears;"